Infographic: Xác định thời gian tham gia tố tụng dân sự của người trợ giúp pháp lý

19/12/2022 14:33

(kiemsat.vn)
Bộ Tư pháp ban hành Thông tư 02/2021/TT-BTP hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và vụ việc trợ giúp pháp lý. Trong đó, nêu rõ căn cứ và cách xác định thời gian tham gia tố tụng dân sự của người trợ giúp pháp lý.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang