Infographic: Một số điểm mới của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022

16/12/2022 09:40

(kiemsat.vn)
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/3/2023. Xin giới thiệu với bạn đọc một số điểm mới của Luật so với Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang