05 điểm mới về tiền lương, phụ cấp, trợ cấp trong năm 2023

01/12/2022 20:35

(kiemsat.vn)
Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 đề cập 05 điểm mới về tiền lương, phụ cấp và trợ cấp.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang