Infographic: Thời hạn kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm hình sự

30/11/2022 10:29

(kiemsat.vn)
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) quy định về quyền và thời hạn kháng cáo, kháng nghị bản án hoặc quyết định sơ thẩm vụ án hình sự.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang