Infographic: Những trường hợp đương nhiên được xóa án tích

24/11/2022 22:41

(kiemsat.vn)
Điều 70 Bộ luật Hình sự năm 2015 ( sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về các trường hợp đương nhiên được xóa án tích.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang