Infographic: Một số điểm thay đổi về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2024

05/09/2022 15:23

(kiemsat.vn)
Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024. Trong đó quy định một số điểm mới liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang