Infographic: Điều kiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

04/01/2021 16:15

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2021, quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.

 

Infographic: Từ 1/2/2021, lao động nữ đi làm ngày "đèn đỏ" được nhận thêm lương

(Kiemsat.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/2/2021. Trong đó có những quy định liên quan đến ngày nghỉ của phụ nữ trong thời gian "đèn đỏ".

Đơn vị sự nghiệp công lập nếu đáp ứng đủ điều kiện có thể chuyển thành công ty cổ phần

(Kiemsat.vn) - Ngày 25/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 150/2020/NĐ-CP quy định về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang