Infographic: 6 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

25/10/2022 21:57

(kiemsat.vn)
Theo quy định của Luật Đất đai 2013, có 06 trường hợp người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang