Infographic: 6 trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Ngày đăng : 21:57, 25/10/2022

(Kiemsat.vn) - Theo quy định của Luật Đất đai 2013, có 06 trường hợp người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ.

Thanh Huyền