Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao

16/01/2023 19:28

(kiemsat.vn)
Sáng 16/01/2023, tại Hà Nội, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao; đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng 293 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao phát biểu và điều hành tham luận tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, năm 2022, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự đạt kết quả tốt hơn, cụ thể: đã kiểm sát chặt chẽ hơn việc giải quyết nguồn tin về tội phạm; chất lượng điều tra được nâng lên; trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra tiếp tục được tăng cường; thực hiện nghiêm thẩm quyền điều tra; chất lượng và thời hạn truy tố đều đạt cao và vượt chỉ tiêu của Quốc hội; đã tích cực phối hợp cùng với Cơ quan điều tra, Tòa án kịp thời xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận đồng tình. Công tác điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao có nhiều chuyển biến rõ rệt, đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu của Ngành, của Quốc hội.

Công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có những chuyển biến tích cực; tỷ lệ chấp nhận kháng nghị hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại đều đạt chỉ tiêu của Quốc hội giao. Công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự, thi hành án dân sự ngày càng hiệu quả hơn; công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu của Ngành, của Quốc hội; qua đó kịp thời phát hiện, kháng nghị những bản án, quyết định có vi phạm pháp luật.

Thông qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ, ngành Kiểm sát đã góp phần quan trọng bảo đảm các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tuân thủ đúng pháp luật, quyền con người, quyền công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân được bảo đảm, thực thi.

Công tác xây dựng ngành chuyển biến rõ nét; đã triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, lãnh đạo chủ chốt, đội ngũ Kiểm sát viên, Điều tra viên được bổ sung, chất lượng từng bước được nâng lên; tham gia có trách nhiệm và thực hiện tốt các nội dung phục vụ nhiệm vụ cải cách tư pháp và xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; công tác hướng dẫn thi hành pháp luật và giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vụ trong Ngành được thực hiện hiệu quả, thường xuyên; kỷ vướng mắc về nghiệp cương, kỷ luật của Ngành được tăng cường.

Hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm được chú trọng và đạt kết quả tốt; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện về phương pháp, nội dung và các hình thức đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong Ngành; công tác thi đua khen thưởng thực chất hơn, kịp thời động viên, khuyến khích công chức, viên chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, xây dựng và nhân rộng được nhiều tấm gương điển hình tiên tiến; công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực. Chủ động và ứng phó kịp thời, triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp phòng, chống và hạn chế lây lan dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao những ý kiến phát biểu thể hiện trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên viên chức, người lao động trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, phát triển hơn. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công đoàn VKSND tối cao đã đạt được trong năm 2022.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao lưu ý, cần quán triệt, sớm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2023; thực hiện và phát huy quyền làm chủ của công chức, viên chức, người lao động và trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nêu cao tinh thần dám đấu tranh với cái sai, bảo vệ cái đúng. Cần tăng cường công tác thanh tra, tự kiểm tra trong đơn vị, xử lý nghiêm những vi phạm, tiêu cực của cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đề cao, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng Ngành, gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng lĩnh vực công tác mà đơn vị được giao; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động.

Cùng với đó, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; tích cực, chủ động học tập để nâng cao trình độ kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và các lĩnh vực khác, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cho đội ngũ công chức, viên chức, người lao động.

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 và thời gian tới, Cơ quan VKSND tối cao và Công đoàn VKSND tối cao sẽ đạt được những kết quả nổi bật hơn, từ đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế, vai trò góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị và ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023-2025 gồm 9 đồng chí và biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu công chức, viên chức, người lao động Cơ quan VKSND tối cao năm 2023.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 11/01/2023, Vụ Thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

VKSND cấp cao tại TP. HCM đạt và vượt nhiều chỉ tiêu theo yêu cầu của Ngành và Quốc hội

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 10/01/2023, VKSND cấp cao tại TP. HCM (Viện cấp cao 3) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang