Hệ số lương cơ yếu cao nhất là 9,2

18/10/2017 02:59

(kiemsat.vn)
Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ 1/12/2017.

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương gồm: nguyên tắc xếp lương, các bảng lương, chế độ nâng bậc lương, các chế độ phụ cấp, chuyển xếp lương khi thay đổi công việc, thẩm quyền quyết định xếp lương và nâng bậc lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước.

Thông tư này áp dụng đối với người làm việc công tác cơ yếu là quân nhân, công an nhân dân, người làm việc công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, ngoại trừ người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong tổ chức cơ yếu không xếp lương theo thang lương, bảng lương do Nhà nước quy định và người đã có quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ, thôi việc và phục viên.

Hệ số lương cơ yếu cao nhất là 9,2

Hệ số lương cơ yếu cao nhất là 9,2 (nguồn internet)

Theo đó, hệ số lương cấp hàm cơ yếu cao nhất của 06 nhóm chức danh hiện nay như sau:

Hệ số lương cao nhất thuộc về Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ là 9,2.

Hệ số lương của Phó Trưởng ban Ban cơ yếu Chính phủ, Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật nghiệp vụ mật mã và Giám đốc Học viện Kỹ thuật mật mã là 8,6.

Hệ số lương 8,0 dành cho Cục trưởng, Vụ trưởng và tương đương thuộc Ban cơ yếu Chính phủ (không bao gồm chức danh quy định tại Nhóm 2 Bảng này), Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao, Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu Bộ Ngoại giao, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, Trợ lý tham mưu nghiệp vụ trực tiếp chịu sự chỉ đạo của Lãnh đạo Cục, Vụ thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu thuộc Bộ, cơ quan TW, Trưởng ban, Phó Trưởng ban thuộc các đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ, Trợ lý tham mưu nghiệp vụ của phòng thuộc các đơn vị của Ban Cơ yếu Chính phủ (không bao gồm chức danh quy định tại Nhóm 3 Bảng này) và Trợ lý các đơn vị thuộc Bộ, cơ quan ở Trung ương, Giảng viên giảng dạy chuyên ngành kỹ thuật mật mã nhận hệ số lương 7,3.

6,6 là hệ số lương dành cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc TW và tương đương.

Trợ lý tham mưu nghiệp vụ cơ yếu tỉnh, thành phố trực thuộc TW, Trưởng ban thuộc phòng của các đơn vị thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ hoặc Đội trưởng cơ yếu đơn vị có hệ số lương 6,0.

Ngoài ra, Thông tư 07/2017/TT-BNV cũng quy định mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề và chế độ nâng bậc lương đối với người làm công tác cơ yếu.

Đan Thanh

(giới thiệu)

Ban đại diện phụ huynh học sinh không được quyền thu tiền

(Kiemsat.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, tiền vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

Đến năm 2021 giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập

(Kiemsat.vn) – Đến năm 2021, giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015. Cơ bản chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ những đơn vị đã bảo đảm tự chủ tài chính).
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang