HĐQT trường Đại học Thành Đô có thể miễn nhiệm Hiệu trưởng của mình hay không?

07/06/2019 10:16

(kiemsat.vn)
Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) khẳng định: “Đến nay, Cục chưa nhận được hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng tiến sĩ của ông Ngô Xuân Hà”. Vậy tại sao ông này vẫn tiếp tục được bổ nhiệm làm hiệu Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô?

Quy định rõ ràng

Hiệu trưởng trường Đại học tư thục được quy định tại Điều 25 Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg như sau về Bầu hiệu trưởng, công nhận và không công nhận hiệu trưởng tại Khoản 3 điểm a: Hiệu trưởng trường đại học tư thục do Hội đồng quản trị bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và phải được trên 50% tổng số thành viên của Hội đồng quản trị đồng ý; được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra quyết định công nhận; có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của hội đồng quản trị và có thể được bầu, công nhận lại theo quy định trong quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường. Độ tuổi giữ chức vụ hiệu trưởng đối với trường đại học tư thục là không quá 75 đối với nam và không quá 70 đối với nữ;

Hồ sơ công nhận Hiệu trưởng bao gồm: Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị công nhận Hiệu trưởng, trong đó nêu rõ quy trình bầu; sơ yếu lý lịch, lý lịch khoa học và bản sao bằng tiến sĩ (nếu là bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận) của người được đề nghị công nhận hiệu trưởng, biên bản họp và nghị quyết của hội đồng quản trị.

Bằng Tiến sĩ của ông Ngô Xuân Hà không được công nhận tại Việt Nam

Như Kiểm sát Online đã đưa tin trước đây về trường hợp của ông Ngô Xuân Hà, Bí thư chi bộ Đảng, Hiệu trưởng Trường Đại học Thành Đô được Trường đại học Preston (bang California, Mỹ) cấp bằng tiến sĩ ngày 19/9/2007. Đáng chú ý, Trường đại học Preston không nằm trong danh sách các cơ sở giáo dục đại học được công nhận của Mỹ và Việt Nam.

Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) khẳng định chưa nhận được hồ sơ của trường Đại học Thành Đô

Khi làm việc với báo chí, đại diện Trường Đại học Thành Đô thông tin, Trường đã gửi hồ sơ văn bằng tiến sĩ của ông Ngô Xuân Hà do Trường đại học Preston của Mỹ cấp gửi lên Bộ Giáo dục và Đào tạo khá lâu rồi, nhưng chưa nhận được phản hồi. Tuy nhiên, ngày 20/5/2019, trong công văn trả lời một tờ Tạp chí điện tử tại Hà Nội cũng về trường hợp của ông Hà, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục Đào tạo) khẳng định: “Đến nay, Cục chưa nhận được hồ sơ đề nghị công nhận văn bằng tiến sĩ của ông Ngô Xuân Hà”.

Như vậy, đối chiếu theo các quy định của pháp luật thì rõ ràng, ông Ngô Xuân Hà không đủ điều kiện làm Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô và vị đại diện của trường đã thông tin thiếu trung thực tới báo chí.

Miễn nhiệm Hiệu trưởng

Theo quy định hiện hành, hồ sơ của ông Ngô Xuân Hà sẽ phải thông qua Sở Nội vụ thẩm định trước khi được trình lên lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ký quyết định công nhận. Ông Ngô Xuân Hà có bằng tiến sĩ của Trường đại học Preston cấp năm 2007, đến năm 2009, ông Hà chính thức được bổ nhiệm chức Hiệu trưởng Trường đại học Thành Đô nhiệm kỳ 5 năm.

Đến năm 2014, ông Ngô Xuân Hà tiếp tục được bổ nhiệm Hiệu trưởng nhiệm kỳ tiếp theo 2014-2019. Lần bổ nhiệm gần đây nhất ở nhiệm kỳ tiếp theo từ năm 2014 đối với ông Ngô Xuân Hà, Sở Nội vụ không hiểu vì lý do gì lại không biết bằng tiến sĩ của Trường đại học Preston không được công nhận?! Vì sao hồ sơ bổ nhiệm của ông Ngô Xuân Hà dễ dàng lọt qua “cửa” thẩm định của Sở Nội vụ Hà Nội?

Công văn của Chánh Thanh tra Bộ GD ĐT gửi UBND Tp Hà Nội

Ngày 22/3/2019, Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, xử lý thông tin phản ánh về việc ông Ngô Xuân Hà, Hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô sử dụng văn bằng tiến sỹ không được công nhận, không đủ tiêu chuẩn giữ chức Hiệu trưởng. Tuy nhiên đến nay đã hơn 2 tháng trôi qua, không có thông tin phản hồi nào từ UBND TP Hà Nội, mọi việc dường như chìm vào im lặng khó hiểu!

Dư luận có quyền đặt câu hỏi về trách nhiệm của UBND TP Hà Nội cũng như Sở Nội vụ Hà Nội. Hai cơ quan này cần lên tiếng trả lời dư luận về những dấu hiệu khuất tất, không minh bạch trong việc công nhận chức danh hiệu trưởng trường Đại học Thành Đô đối với ông Ngô Xuân Hà.

Điều 25 Điều lệ trường Đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg cũng quy định cụ thể về việc miễn nhiệm Hiệu trưởng trường Đại học dân lập. Cụ thể, tại Điểm 3 khoản b quy định rõ: Việc không công nhận hiệu trưởng đại học tư thục được thực hiện trong các trường hợp tương tự như đối với miễn nhiệm hiệu trưởng trường đại học công lập quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này. Hội đồng quản trị xem xét, quyết nghị việc không công nhận hiệu trưởng và gửi hồ sơ đề nghị không công nhận hiệu trưởng đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính, gồm: Tờ trình nêu rõ lý do không công nhận, các minh chứng về lý do không công nhận;

Tiếp theo, khoản c Điểm 3 cũng quy định thêm: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị của nhà trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở chính ra quyết định công nhận hoặc không công nhận hiệu trưởng, trường hợp không đồng ý thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang