Hà Nội chính thức công bố ngày học sinh đi học trở lại

30/04/2020 09:16

(kiemsat.vn)
Tại cuộc họp cuối buổi chiều hôm qua, 29/04, Chủ tịch UBND Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký công văn hoả tốc gửi các Sở Ban ngành về việc cho học sinh, sinh viên trực thuộc Thành phố trở lại học tập.

Trên cơ sở Tờ trình số 1330/TTr-SGDDT ngày 29/04/2020 của Sở Giáo dục Đào tạo và Tờ trình số 1281/TTr-SLĐTBXH ngày 27/4/2020 về việc phương án cho học sinh đến trường đối với học sinh mầm non, phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở có hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội đã cho ý kiến.

Theo đó, học sinh THCS, THPT (bao gồm học viên học chương trình trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên), các trường ĐH, CĐ, trung cấp trở lại học tập theo kế hoạch từ ngày 4/5. Trẻ em trường mầm non, học sinh tiểu học trở lại từ ngày 11/5.

Công văn hoả tốc của UBND thành phố Hà Nội

Đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học, trung tâm bồi dưỡng văn hóa, kỹ năng, trung tâm tư vấn du học: Thực hiện việc đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nếu đảm bảo an toàn tổ chức hoạt động trở lại từ ngày 4/5.

Việc giãn cách đối với học sinh, Chủ tịch UBND thành phố giao các trường tự quyết định trên cơ sở thực tế và đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh và giáo viên.

Các cơ sở giáo dục Hà Nội đã chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh trở lại

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện cho học sinh trở lại trường như khử khuẩn trường, lớp, đo thân nhiệt, tính toán giờ ra vào lớp đảm bảo không tập trung quá đông học sinh...

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang