Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 22/2022

21/11/2022 16:16

(kiemsat.vn)
Ban Biên tập trân trọng giới thiệu tới Quý vị độc giả Tạp chí Kiểm sát số 22/2022, phát hành ngày 20/11/2022 với các nội dung chính sau đây:

Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả công việc, bài viết “Kinh nghiệm xây dựng một số phần mềm công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng” của tác giả Nguyễn Sơn Hà trên chuyên mục CÔNG TÁC KIỂM SÁT đã nêu một số phần mềm mà VKSND thành phố Hải Phòng đã nghiên cứu, xây dựng và sử dụng thí điểm hỗ trợ trong các khâu công tác kiểm sát.

Từ thực tiễn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, tác giả Ngô Thị Lan Hương thông qua bài viết “Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiến nghị, kháng nghị trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại” đã rút ra một số dạng vi phạm thường gặp; từ đó đưa ra một số giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng kiến nghị; kháng nghị trong khâu công tác này.

Trên chuyên mục NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI, bài viết “Nhận diện vi phạm từ các vụ án bị Hội đồng giám đốc thẩm hủy để điều tra lại, xét xử lại” của tác giả Lại Viết Quang – Trần Thị Khánh Trâm đã tổng hợp những dạng vi phạm của cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm, phúc thẩm trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến phải hủy bản án, quyết định để điều tra lại hoặc xét xử lại. Trên cơ sở đó, rút ra một số kinh nghiệm đối với công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự.

Từ việc phân tích những quy định liên quan đến chứng cứ điện tử và nguồn dữ liệu điện tử trong pháp luật tố tụng và Luật giao dịch điện tử, trong bài viết “Quy định về chứng cứ điện tử trong pháp luật tố tụng và Luật giao dịch điện tử”, tác giả Nguyễn Đức Hạnh – Cao Cẩm Thi đề xuất cần sử dụng thống nhất thuật ngữ “chứng cứ điện tử” trong các văn bản tố tụng hình sự, dân sự, hành chính và văn bản pháp luật khác với ý nghĩa là những thông tin được thể hiện dưới dạng thông điệp dữ liệu điện tử mà con người có thể nhận biết được, được ghi nhận, thu thập trong hồ sơ vụ việc dân sự, hành chính, vụ án hình sự.

Bài viết “Điều kiện về chủ thể trong hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình trên chuyên mục THỰC TIỄN – KINH NGHIỆM nêu tình huống cụ thể trong thực tiễn và các quan điểm khác nhau về điều kiện chủ thể trong hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng. Theo đó, tác giả cho rằng chỉ cần người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao dịch thì hợp đồng đặt cọc có hiệu lực pháp luật.

Ngoài ra, Tạp chí Kiểm sát số 22/2022 còn có một số bài viết như: “Một số lưu ý đối với Kiểm sát viên khi xác định tội danh” của tác giả Trần Thị Minh Hiền – Phạm Thị Quỳnh Hoa; “Bàn về việc xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu trong giải quyết tranh chấp” của tác giả Lê Thị Diễm Phương;

Trân trọng giới thiệu và kính mời Quý độc giả đón đọc!

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 20/2022

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 20/2022 phát hành ngày 20/10/2022 có các nội dung chính sau đây:

Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 21/2022

(Kiemsat.vn) - Tạp chí Kiểm sát số 21/2022 phát hành ngày 05/11/2022 có các nội dung chính sau đây:
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang