Giám định tư pháp công lập và ngoài công lập có gì khác nhau?

06/05/2017 08:30

(kiemsat.vn)
Tổ chức giám định tư pháp công lập được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự. Tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập chỉ giám định trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, xây dựng, cổ vật di vật, bản quyền tác giả

Tổ chức giám định tư pháp công lập có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; được Nhà nước bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định tư pháp.

.
Giám định tư pháp công lập và ngoài công lập có gì khác nhau?Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Các tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y bao gồm:
– Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế;
– Trung tâm pháp y cấp tỉnh;
– Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng;
– Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an.
Trong đó, tổ chức giám định tư pháp công lập về pháp y tâm thần bao gồm:
– Viện pháp y tâm thần trung ương thuộc Bộ Y tế;
– Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế.

Giám định tư pháp công lập và ngoài công lập có gì khác nhau? Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự bao gồm:

Giám định tư pháp công lập và ngoài công lập có gì khác nhau? Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

– Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an;
– Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh;
– Phòng giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng.
Căn cứ vào nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, Phòng kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh có giám định viên pháp y thực hiện giám định pháp y tử thi.

Văn phòng giám định tư pháp là tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập:
Văn phòng giám định tư pháp do 01 giám định viên tư pháp thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tư nhân.
Văn phòng giám định tư pháp do 02 giám định viên tư pháp trở lên thành lập thì được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh.
Được đăng ký thành lập trong lĩnh vực:
– Tài chính,
– Ngân hàng,
– Xây dựng,
– Cổ vật, di vật,
– Bản quyền tác giả.

Giám định tư pháp công lập và ngoài công lập có gì khác nhau? Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng giám định tư pháp là Trưởng văn phòng. Trưởng văn phòng giám định tư pháp phải là giám định viên tư pháp.

Giám định tư pháp công lập và ngoài công lập có gì khác nhau? Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Anh Minh

Đề nghị xử lý “chạy án” bằng giám định tâm thần

Góp ý công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Giám đốc Công an Nghệ An đề nghị xử lý tình trạng “chạy án” bằng giấy chứng nhận giám định tâm thần.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang