Đòi tiền đặt cọc trong giao dịch ủy quyền giả mạo được công chứng?

29/11/2018 14:40

(kiemsat.vn)
Tôi ký hợp đồng mua căn nhà với người được ủy quyền theo Hợp đồng ủy quyền có công chứng. Khi làm thủ tục sang tên sổ đỏ, tôi mới biết Hợp đồng ủy quyền đó là giả mạo, nên tôi bị mất số tiền đặt cọc. Vậy, tôi phải làm thế nào để đòi lại số tiền của mình?

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời như sau:

Điều 584 BLDS năm 2015 quy định “1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng…, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác”.

Điều 597 BLDS năm 2015: “Pháp nhân phải bồi thường thiệt hại do người của mình gây ra trong khi thực hiện nhiệm vụ được pháp nhân giao”.

Khoản 1 Điều 38 Luật công chứng quy định: “Tổ chức hành nghề công chứng phải bồi thường thiệt hại cho người yêu cầu công chứng và cá nhân, tổ chức khác do lỗi mà Công chứng viên, nhân viên hoặc người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình gây ra trong quá trình công chứng”.

Ảnh minh họa

Theo khoản 1 Mục 1 của Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 8/7/2006 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được thực hiện khi có các điều kiện sau đây: Phải có thiệt hại xảy ra; thiệt hại bao gồm thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần; phải có hành vi trái pháp luật (“Hành vi trái pháp luật là những xử sự cụ thể của con người được thể hiện thông qua hành động hoặc không hành động trái với các quy định của pháp luật”); phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại. 

Trường hợp bạn bị mất số tiền đặt cọc mua căn nhà là do lỗi của Văn phòng công chứng đã chứng thực không đúng người được ủy quyền giao dịch với bạn. Vì vậy, bạn có thể gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp quận, nơi đặt trụ sở của Văn phòng Công chứng để khởi kiện yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại do lỗi của họ gây ra.          

Xem thêm>>>

Đơn phương hủy Hợp đồng ủy quyền có được không?

Trà Vinh: Bắt tạm giam một trưởng phòng công chứng   

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang