Thông tin bí mật cá nhân, gia đình trong bản án có được công bố trên mạng không?

19/11/2018 08:21

(kiemsat.vn)
Tôi được biết có quy định về việc công bố bản án trên Cổng thông điện tử của Tòa án. Xin Kiemsat.vn cho biết những thông tin liên quan đến bí mật cá nhân, gia đình có được công bố trên mạng cùng bản án hình sự không?

Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐTP ngày 16/3/2017 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về việc công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử của Tòa án. Theo đó, Nghị quyết nêu rõ những bản án, quyết định được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án và bản án, quyết định không công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Đối với trường hợp các bản án, quyết định giải quyết vụ án hình sự được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án, theo hướng dẫn tại Điều 3 Nghị quyết số 03, thì bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị; bản án phúc thẩm; quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm giải quyết các vụ án hình sự được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Chủ tọa phiên tòa chịu trách nhiệm về việc mã hóa, số hóa và công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (khoản 2 Điều 5 Nghị quyết số 03).

Ảnh minh họa

Việc mã hóa thông tin, số hóa bản án, quyết định của Tòa án được hướng dẫn tại Điều 7 Nghị quyết số 03, cụ thể:

“1. Việc mã hóa thông tin trong bản án, quyết định phải đảm bảo chính xác, không trùng lặp thông tin, không làm thay đổi nội dung của bản án, quyết định.

2. Các thông tin về tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức và những thông tin khác liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình có trong bản án, quyết định của Tòa án mà việc công bố sẽ vi phạm nguyên tắc hướng dẫn tại Điều 2 của Nghị quyết này phải được mã hóa.

Ví dụ 1: "ông Nguyễn Văn Huy" được thay bằng "ông A". "Công ty trách nhiệm hữu hạn Bình Minh" được thay bằng "Công ty trách nhiệm hữu hạn B".

Ví dụ 2: "Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại số 501 đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội" được thay bằng " Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại đường M, phường N, quận P, thành phố Hà Nội"...”

Với hướng dẫn trên, thì trường hợp bản án được công bố, Chủ tọa phiên tòa có trách nhiệm mã hóa, số hóa các thông tin về tên, địa chỉ của bạn và những thông tin khác liên quan đến bí mật cá nhân, bí mật gia đình có trong bản án mà việc công bố sẽ vi phạm nguyên tắc công bố bản án, quyết định.

Sau khi bản án được mã hóa, số hóa, thì các thông tin cá nhân, bí mật cá nhân của bạn được bảo đảm.

Xem thêm>>>

Không công bố bản án các tội về an ninh quốc gia trên Cổng TTĐT Tòa án

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang