Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao

21/03/2022 20:59

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 21/3/2022, Đoàn khảo sát của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng VKSND tối cao nhằm nghiên cứu, khảo sát để chuẩn bị cho công tác tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.

Tiếp và làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; cùng các thành viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc trong toàn Ngành; nghiên cứu, đề ra các giải pháp để thể chế hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo tổ chức học tập, tuyên truyền, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, đảng viên VKSND các cấp nhằm thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện.

Việc đổi mới về nội dung, phương thức và cơ chế lãnh đạo của Đảng trong thời gian qua đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp uỷ đảng, phát huy tốt vai trò quản lý của Nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động của VKSND các cấp, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ của VKSND.

Trong công tác tổ chức cán bộ, qua 15 năm và đặc biệt trong giai đoạn 2016 – 2021 đến nay, Ban cán sự đảng VKSND tối cao xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là khâu đột phá, quyết định chất lượng công tác của toàn Ngành. Ban cán sự đảng đã quyết liệt áp dụng nhiều biện pháp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ; tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng các quy định, hướng dẫn nhằm kịp thời thể chế hóa các quy định mới của Đảng; chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ toàn diện về phương pháp, nội dung và các hình thức đào tạo.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động, nêu gương được Ban cán sự đảng VKSND tối cao thường xuyên chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị trong Ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; trước hết, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải thể hiện rõ trách nhiệm gương mẫu đi đầu; quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, phải công tâm và là hạt nhân đoàn kết, quy tụ trí tuệ tập thể.

Ban cán sự đảng VKSND tối cao xác định, công tác kiểm tra, giám sát có vai trò quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, là phương thức lãnh đạo hữu hiệu của Đảng, từ đó yêu cầu cấp ủy các cấp trong Ngành quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng trong công tác này; chủ động phối hợp với Ủy ban kiểm tra cùng cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và trong xử lý các vụ án mà người phạm tội là đảng viên... góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tạo điều kiện để khắc phục, sửa sai đối với những trường hợp vi phạm do bất khả kháng, do tai nạn nghề nghiệp không có chủ ý vi phạm. Trong đó có lưu ý việc bảo vệ cán bộ làm đúng, làm tốt nhưng do tính chất công việc dễ dụng chạm, dễ bị tố cáo vì động cơ cá nhân. Yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao trong công tác này.

Trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, Ban cán sự đảng VKSND tối cao thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành tập trung cải tiến phương pháp và thực hiện nghiêm phương châm “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả" đảm bảo dân chủ, kỷ cương; thực hiện việc báo cáo cấp ủy để cho ý kiến chỉ đạo theo quy định; đồng thời, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; gắn nhiệm vụ xây dựng Đảng với xây dựng Ngành; coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, mở rộng dân chủ trong bàn bạc, thảo luận, phát huy trí tuệ tập thể; tăng cường luân chuyển cán bộ để đào tạo toàn diện, tạo môi trường, điều kiện rèn luyện thử thách cán bộ nhằm tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý và cũng là biện pháp phòng ngừa tiêu cực, nhất là những địa bàn trọng điểm, lĩnh vực công tác quan trọng…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung gồm: Kết quả quán triệt, tình hình triển khai và thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 tại VKSND tối cao; đánh giá ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết; những mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm tốt và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn; đề xuất nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong tình hình mới.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của Ban cán sự đảng VKSND tối cao trong việc chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục vụ buổi làm việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, trên cơ sở tổng kết thực tiễn và những bài học quý giá rút ra trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, thời gian tới, Ban cán sự đảng VKSND tối cao cần tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với ngành Kiểm sát để phục tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp xã giao Đoàn công tác Bộ Tư pháp Nhật Bản

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 23/9/2019, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tiếp xã giao Đoàn công tác Bộ Tư pháp Nhật Bản do ông Ryu UEHARA, Cục trưởng Cục cảnh sát thuộc Tổng Cục Hình sự, Bộ Tư pháp Nhật Bản làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ban cán sự Đảng VKSND tối cao làm việc với Đoàn công tác khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW

(Kiemsat.vn) - Chiều 30/9, tại trụ sở VKSND tối cao, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã làm việc với Đoàn công tác khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao làm Trưởng đoàn. Cùng dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang