Ban cán sự Đảng VKSND tối cao làm việc với Đoàn công tác khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết 49-NQ/TW và Chỉ thị số 33-CT/TW

01/10/2019 08:34

(kiemsat.vn)
Chiều 30/9, tại trụ sở VKSND tối cao, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã làm việc với Đoàn công tác khảo sát, đánh giá kết quả tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao làm Trưởng đoàn. Cùng dự và chủ trì buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao.

Thay mặt Ban cán sự đảng VKSND tối cao, đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã báo cáo tóm tắt với đoàn khảo sát việc quán triệt triển khai, các kết quả cụ thể của ngành Kiểm sát trong việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao báo cáo tại buổi làm việc

Theo đó, qua 15 năm thực hiện các nhiệm vụ của chiến lược cải cách tư pháp trong VKSND, Ban cán sự đảng VKSND tối cao và các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Ngành KSND đã thực hiện tốt và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, Kết luận số 92–KL/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 35- KH/CCTP của Ban Chỉ đạo CCTP Trung ương bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động như: Tổ chức Hội nghị, hội thảo; đưa nội dung cải cách tư pháp thành một nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị công tác, Chương trinh, kế hoạch công tác hàng năm và từng thời kỳ của VKSND các cấp; xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch chuyên đề về cải cách tư pháp; lồng ghép vào việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND các cấp; tổ chức sơ kết 03 năm, 05 năm và tổng kết 08 năm thực hiện…; mở rộng quan hệ hợp tác song phương và đa phương với Viện kiểm sát, Viện công tố nhiều nước trên thế giới, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về tư pháp...

Qua đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy VKSND; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, công chức, viên chức ngành KSND; nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; đồng thời, góp phần tích cực trong xây dựng Hiến pháp 2013 và hoàn thiện thể chế thuộc lĩnh vực tư pháp.

Thực hiện yêu cầu của Ban Nội chính Trung ương về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư về thực hiện chủ trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư, VKSND tối cao đã tiến hành tổng kết trong toàn Ngành. Qua 10 năm triển khai thực hiện, nhận thức của Kiểm sát viên, cán bộ trong toàn Ngành về vai trò, vị trí của tổ chức và hoạt động của luật sư đã được nâng cao, quyền và nghĩa vụ của luật sư được bảo đảm theo đúng pháp luật; ý thức, trách nhiệm của các cấp Kiểm sát trong việc bảo đảm và tạo điều kiện để luật sư thực hiện chức năng, nhiệm vụ ngày càng được tốt hơn; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, của cơ quan, tổ chức, bảo vệ công lý, pháp chế XHCN.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đánh giá, làm rõ những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 49 và Chỉ thị số 33; từ đó đề xuất mục tiêu, quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ cải cách tư pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư trong thời gian tới nhằm tiếp tục xây dựng nền tư pháp trong sạch.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Thay mặt Ban cán sự đảng, Viện trưởng Lê Minh Trí phát biểu những kiến nghị, đề xuất: Quán triệt tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư; tiếp tục quan tâm, hoàn thiện chính sách pháp luật hình sự; về kinh phí, biên chế bảo đảm hoạt động cho ngành Kiểm sát; việc giám sát, kiểm soát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước về tổ chức và hoạt động của luật sư; việc sửa đổi, hoàn thiện Luật giám định tư pháp; việc thu hồi tài sản; …. Đồng thời, Viện trưởng VKSND tối cao cũng nêu rõ, trên cơ sở kết quả tại buổi làm việc, Ban cán sự đảng VKSND tối cao sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn công tác để khẩn trương hoàn thiện Báo cáo bổ sung kết quả triển khai công tác cải cách tư pháp trong ngành KSND; bổ sung các vấn đề đã thảo luận về phương hướng cải cách tư pháp trong thời gian tới mà chưa được đề cập trong báo cáo để gửi tới Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ghi nhận và đánh giá tích cực sự nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của ban Bí thư; về nội dung báo cáo tổng kết, cơ bản VKSND tối cao đã làm đúng hướng dẫn, đạt yêu cầu, đồng thời nhiều ý kiến phát biểu tại buổi làm việc thể hiện sự tâm huyết, sát thực tế; đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Nghị quyết 49-NQ/TW đã mang lại nhiều kết quả tích cực đối với công cuộc cải cách tư pháp của đất nước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp trong đó có VKSND; thống nhất cùng VKSND các kiến nghị với Trung ương có những cải cách tư pháp phù hợp với thời kỳ mới. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cũng trao đổi một số hạn chế của ngành KSND khi thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, gợi mở một số vấn đề mà Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Ngành thực hiện tốt, hiệu quả hơn chức năng, nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách tư pháp.

Sau buổi làm việc, Đoàn công tác khảo sát tiếp thu ghi nhận những kiến nghị của Ban cán sự đảng để hoàn chỉnh tài liệu báo cáo Ban Chỉ đạo./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang