Đoàn công tác của Bộ Chính trị làm việc với Ban cán sự Đảng VKSND tối cao

08/10/2018 22:34

(kiemsat.vn)
Chiều 08/10, tại trụ sở VKSND tối cao, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tập thể Ban cán sự Đảng VKSND tối cao.

Về phía Ban cán sự Đảng VKSND tối cao tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao; và các đồng chí Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Trần Công Phàn, Bùi Mạnh Cường, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Huy Tiến, Nguyễn Văn Quảng. Cùng tham dự buổi làm việc còn có đại diện Đảng ủy VKSND tối cao và thủ trưởng một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc 

Qua báo cáo của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, thời gian qua, tập thể Ban cán sự Đảng VKSND tối cao luôn giữ gìn sự đoàn kết; chấp hành và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt, tập trung đổi mới trong công tác cán bộ, nhất là trong cách nghĩ, cách làm, lấy công việc làm thước đo, bố trí cán bộ vào vị trí phù hợp, có theo dõi đánh giá trong một thời gian nhất định, lựa chọn cán bộ có kinh nghiệm, năng lực để giao việc và kèm cặp cán bộ khác, đây là công tác tự đào tạo nhanh và hiệu quả.

Việc nhận thức rõ những mặt yếu, hạn chế để đề ra biện pháp khắc phục là điểm đột phá trong quan điểm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng; chỉ đạo thực hiện nghiêm trong thi tuyển công chức và chức danh tư pháp; đổi mới trong công tác thi đua. Mặt khác, coi vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là trọng tâm, đổi mới mang tính xuyên suốt...

Ban cán sự Đảng cũng thường xuyên, duy trì tốt mối quan hệ với các Ban đảng Trung ương, Ban cán sự đảng các bộ, ngành, Ban thường vụ các tỉnh, thành phố, các cơ quan tư pháp. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp, các nghị quyết của Quốc hội về công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc 

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban cán sự Đảng VKSND tối cao trong việc tổ chức, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của BộChính trị một cách nghiêm túc và đầy đủ, đặc biệt trong việc thực hiện 4 nhóm giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; xây dựng cơ chế chính sách; phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội, đặc biệt đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã có những kết quả cụ thể. Bên cạnh đó, cụ thể hóa Kế hoạch số 04 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03 của Ban Bí thư bằng các kế hoạch, tập trung chỉ đạo nghiên cứu, các quy chế, quy định đảm bảo đồng bộ, loại bỏ những quy định không còn phù hợp, cản trở thực thi công vụ…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khuyết điểm và hạn chế, trên cơ sở đó, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Đề xuất đưa ra các biện pháp, tạo sự chuyển biến có hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn tại; tập trung vào nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 4 là nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộngành Kiểm sát, xây dựng hình ảnh người cán bộKiểm sát trong tình hình mới hiện nay. Đồng thời, tăng cường nhiều hơn và dành thời gian tương xứng cho công tác xây dựng Đảng gắn với công tác chuyên môn qua đó thúc đẩy nhiệm vụ chính trị của Ngành.

Toàn cảnh buổi làm việc 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao luôn nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vì vậy, những hạn chế mà Đoàn công tác chỉ ra, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao sẽ tiếp thu và đề ra những giải pháp cụ thể chỉ đạo toàn Ngành khắc phục, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác, xây dựng Ngành, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày một vững mạnh./.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang