Đoàn công tác Ban dân vận Trung ương làm việc với VKSNDTC

24/11/2017 11:27

(kiemsat.vn)
– Chiều 24/11, Đoàn công tác Ban dân vận Trung ương do đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban dân vận làm Trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát về kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” tại VKSND tối cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Bí thư đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao  làm việc với đoàn.

Đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương, Trưởng đoàn công tác làm việc với VKSND tối cao

Theo báo cáo với Đoàn công tác, trong thời gian qua VKSND tối cao thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, cụ thể, kết quả thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư đã đạt được những kết quả nổi bật như sau:
Kết quả công tác dân vận gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành: Trong công tác cải cách tư pháp, VKSND tối cao đã chủ động phối hợp với các cơ quan tư pháp Trung ương thực hiện đúng lộ trình, các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách tư pháp theo tinh thần các nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị; chất lượng thực hành quyền công tố được nâng cao; công tác điều tra, truy tố bảo đảm đúng người, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; VKSND các cấp đã chủ động phối kết hợp với Toà án cùng cấp lựa chọn vụ án đưa ra xét xử lưu động để tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân…
Đối với công tác giáo dục cán bộ, công chức gương mẫu chấp hành pháp luật và tuyên truyền, giáo dục pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ công chức ngành Kiểm sát nhân dân; Ban cán sự đảng VKSND tối cao đã phối hợp với Đảng ủy VKSND tối cao chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn ngành. Lãnh đạo các đơn vị trong Ngành, từng cán bộ, công chức, đảng viên coi năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác là thước đo chủ yếu, cơ bản trong đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và thi đua, khen thưởng…

Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Ngoài ra, đối với các mặt kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan, đơn vị, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hoá và công khai hoá, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí; kết quả thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử; việc thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” “nghe dân nói, nói dân hiểu” trong đội ngũ cán bộ, công chức ngành KSND cũng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đánh giá cao những nỗ lực của đội ngũ làm công tác dân vận của VKSND tối cao trong thời gian qua, đặc biệt là đã bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, sự chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận trong tình hình mới, đồng chí Trần Thị Bích Thủy, Phó Trưởng Ban dân vận Trung ương, Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Ban Dân vận, cán bộ dân vận của ngành KSND cần tiếp tục quán triệt, triển khai đẩy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện công cuộc cải cách hành chính gắn liền với cải cách tư pháp; nghiên cứu đưa tiêu chí dân vận vào đánh giá phân loại đối với cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, triển khai công tác dân vận…từ đó, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét hơn nữa trong nhận thức của cán bộ, đảng viên xây dựng ngành KSND ngày một vững mạnh.

Ngân Hà

Ban Bí Thư quyết định thi hành kỷ luật cán bộ

Ngày 20/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại cuộc họp Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật đồng chí Nguyễn Phong Quang và đồng chí Nguyễn Anh Dũng.

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng Vụ 12 VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Sáng 01/8/2017, VKSNDTC đã tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo cấp phòng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) VKSNDTC. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC tham dự và chủ trì buổi Lễ.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang