Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 trong ngành Kiểm sát nhân dân

27/08/2021 16:44

(kiemsat.vn)
Ngày 27/8/2021, VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kế hoạch - tài chính và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tập huấn công tác kế hoạch - tài chính và thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu chính VKSND tối cao tới các điểm cầu: Văn phòng VKSND tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh; điểm cầu T2, T3; điểm cầu VKSND cấp cao 2, 3 cùng 61 điểm cầu VKSND cấp tỉnh. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Tổ giúp việc thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư của Ngành; Thủ trưởng, Chủ tài khoản; Chủ đầu tư, Chánh văn phòng, Kế toán trưởng của các đơn vị.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác kế hoạch - tài chính giúp các đơn vị dự toán, chủ đầu tư nắm rõ hơn những nội dung mới, trọng tâm của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn luật mới ban hành; hướng dẫn trình tự, hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của Bộ Tài chính; những điểm mới trong công tác đấu thầu qua mạng; quy định về phân cấp đầu tư trong Ngành. Đồng thời, tăng cường quản lý và sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công; thực hiện đúng các quy trình đầu tư xây dựng, đấu thầu mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công khai, minh bạch trong công tác kế hoạch - tài chính tại đơn vị.

Báo cáo tại Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Hà, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, VKSND tối cao trình bày cho biết, trong 05 năm qua, công tác kế hoạch - tài chính luôn được Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao quan tâm chỉ đạo, bảo đảm tốt hơn các điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí cho hoạt động của các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân. Qua đó, các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức quản lý, sử dụng kinh phí và cơ sở vật chất Nhà nước giao đúng định mức, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và của Ngành; bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát, đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tiễn của Ngành, của từng đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, báo cáo việc triển khai thực hiện thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ và Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của Ngành; nêu rõ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân; đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong ngành Kiểm sát nhân dân. 

Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của VKSND các cấp để đạt được những kết quả tích cực trong công tác kế hoạch - tài chính toàn Ngành trong 5 năm 2016 - 2021. Đồng thời nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, cần thiết nhằm quán triệt triển khai một số nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo VKSND tối cao về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu sau Hội nghị, Cục Kế hoạch – Tài chính tiếp thu các ý kiến góp ý, tập hợp, hoàn thiện tài liệu và phối hợp với các đơn vị liên quan để hướng dẫn, giải đáp trong toàn Ngành; thường xuyên nghiên cứu, cập nhật các văn bản mới liên quan đến công tác kế hoạch - tài chính; đồng thời, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua, từ đó góp phần tăng cường bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất và kinh phí đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Thủ trưởng các đơn vị có dự án đầu tư cần xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Viện trưởng VKSND tối cao và Tổ công tác của Ngành về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư.

Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng tiêu cực; thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý và sử dụng tài sản, ngân sách được giao; thực hiện khen thưởng và xử lý vi phạm kịp thời, công bằng, nghiêm minh.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao lưu ý, các đồng chí thành viên Tổ công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham mưu về công tác chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư nâng cao vai trò, trách nhiệm, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Viện trưởng VKSND tối cao; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đề xuất tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư của Ngành.

Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 5

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 5/7, Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII

(Kiemsat.vn) - Sáng 05/7/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang