Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ VKSND tối cao lần thứ 5

05/07/2021 16:56

(kiemsat.vn)
Chiều ngày 5/7, Ban thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần thứ 5. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy VKSND tối cao; các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, Đảng ủy VKSND tối cao đã bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về công tác cải cách tư pháp và tình hình thực tiễn, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm thành nghị quyết, quy chế, quy định, chương trình công tác để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ rệt. Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy được phát huy, tính chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ từ cơ sở.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp được thực hiện nghiêm túc, qua đó, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động bám sát tình hình thực tiễn và yêu cầu của công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát,...

Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường nhất là công tác dân vận trong cơ quan; cấp ủy các cấp đã tạo điều kiện, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng ủy VKSND tối cao đã khắc phục những khó khăn, tham mưu đề xuất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Thực hiện kiểm tra, rà soát, bổ sung hồ sơ đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao và cập nhật dữ liệu đảng viên vào phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên 3.0; chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện tốt, kịp thời việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng sinh hoạt đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý theo thang điểm xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm; tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ và của Viện trưởng VKSND tối cao.

Đồng chí Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong toàn Đảng bộ VKSND tối cao thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội về công tác tư pháp liên quan đến hoạt động của Ngành; tập trung theo dõi, chỉ đạo công tác giải quyết vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo xử lý,...

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang