Đảng ủy VKSND tối cao: Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

06/03/2019 22:41

(kiemsat.vn)
Chiều 06/3, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao đã có buổi làm việc với Đảng ủy VKSND tối cao. Cùng dự còn có các đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Quảng và Nguyễn Huy Tiến.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trình bày Báo cáo tình hình, kết quả hoạt động của Đảng bộ VKSND tối cao năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm 2019.

Theo đó, năm 2018 là năm có nhiều thay đổi, biến động lớn về nhân sự nhưng Đảng ủy VKSND tối cao đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao cùng toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm. Quán triệt thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác của ngành, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành và các nghị quyết của Ban cán sự Đảng, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các đoàn thể trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm về công tác xây dựng Đảng.

Chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động của Đảng bộ VKSND tối cao đã được nâng lên: Chế độ sinh hoạt của Ban Thường vụ, Đảng ủy và của các đảng bộ, chi bộ được đảm bảo đi vào nề nếp; vị trí, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng được củng cố và nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ đã được tăng cường, đã coi trọng công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm, nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được cải tiến.

Công tác chính trị tư tưởng tiếp tục được chú trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên có lập trường, tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao tại buổi làm việc

Để nâng cao kết quả hoạt động, năm 2019, Đảng ủy VKSND tối cao đã tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Thực hiện các giải pháp làm chuyển biến một cách thực chất công tác sinh hoạt chi bộ, khắc phục các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; kiện toàn bổ sung đủ số lượng và tổ chức phân công lại nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng và tổ chức thực hiện tốt Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của Đảng ủy và của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy;…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, xây dựng Đảng để củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, để nhân dân tin vào công quyền, công lý. Vì vậy, Đảng ủy VKSND tối cao cần được xây dựng xoay quanh trục chức năng và nhiệm vụ của ngành. Để làm tốt công tác xây dựng đảng, vai trò của Đảng ủy và Ban cán sự Đảng phải được cộng dồn, phải tăng cường phối hợp để tạo sức mạnh mới, khép kín quy trình xây dựng Đảng ở cơ quan; các đảng viên phải gương mẫu hơn quần chúng, đảng viên là lãnh đạo phải gương mẫu hơn đảng viên cấp dưới; trong phát ngôn cần phải có trách nhiệm, góp ý xây dựng Đảng đúng nơi đúng chỗ, không tuyên truyền khi chưa có sự thống nhất.

Đảng ủy cần nghiên cứu, xây dựng cẩm nang để đảng viên và quần chúng hiểu đúng, hiểu sâu về những lời dạy của Bác Hồ đối với ngành kiểm sát; quán triệt các nội dung cốt lõi của các nghị quyết Trung ương để triển khai thực hiện cho tốt, có hiệu quả.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Viện trưởng chỉ đạo Đảng ủy lựa chọn các chuyên đề sát với tính chất công việc và nhiệm vụ của ngành; từng chi bộ chọn lựa chủ đề thích hợp gắn với công viêc, xây dựng kế hoạch và phân công cụ thể để tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả, đồng thời nhân rộng những cách làm hay tới các chi bộ khác. Ngoài ra, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của các tổ chức Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn và có những chủ đề, hoạt động gắn liền với các tổ chức này nhằm phát triển và xây dựng lực lượng kế thừa cho tổ chức Đảng.

Tăng cường tuyên truyền về vai trò của ngành KSND trong đấu tranh phòng chống tội phạm

(Kiemsat.vn) - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 ngành KSND tại Hội nghị triển khai các chương trình phòng, chống tội phạm năm 2019 diễn ra chiều nay (1/3).

Bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam

Ngày 1/3, đồng chí Bùi Mạnh Cường – Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam cho hai đồng chí Nguyễn Ngọc Tĩnh và đồng chí Nguyễn Hữu Khoa.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang