Đắk Lắk: Chi bộ VKSND huyện Buôn Đôn với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm

31/10/2018 10:55

(kiemsat.vn)
Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn, góp phần vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk.

Để thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của đảng, vai trò của các tổ chức cơ sở đảng là hết sức quan trọng, các tổ chức cơ sở đảng là hạt nhân để biến chủ trương, chính sách của đảng thành hiện thực. Nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng đó, trong những năm qua, Chi bộ VKSND huyện Buôn Đôn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo VKSND huyện hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, Chi bộ đã thường xuyên quan tâm đến công tác đấu tranh phòng chống vi phạm và tội phạm xảy ra trên địa bàn, góp phần vào việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân trên địa bàn huyện Buôn Đôn.

Để tổ chức thực hiện tốt đường lối của Đảng, Chi bộ VKSND huyện Buôn Đôn đã nghiên cứu và quán triệt các chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của tổ chức đảng cấp trên đến từng cán bộ đảng viên. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, các chỉ đạo của Ban cán sự đảng VKSND tỉnh, của Huyện ủy Buôn Đôn, hàng tháng Chi bộ VKSND huyện đã đề ra nghị quyết lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt các khâu công tác, đặc biệt chú trọng khâu công tác kiểm sát tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử, đảm bảo xử lý tội phạm một cách nghiêm minh, đúng người, đúng tội; không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm; sâu sát với từng vụ việc, những vụ việc phức tạp, nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm thì lãnh đạo đơn vị đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể như họp Kiểm sát viên, tổ chức họp liên ngành, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị bạn, thỉnh thị cấp trên… để giải quyết dứt điểm, đúng thời hạn, đảm bảo căn cứ theo quy định của pháp luật; không để vụ án kéo dài hoặc khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp. Chỉ đạo các Kiểm sát viên thực hiện tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp, kịp thời phát hiện các thiếu sót, vi phạm của Cơ quan điều tra, của Tòa án và Cơ quan thi hành án dân sự huyện để ban hành các kiến nghị, kháng nghị yêu cầu khắc phục, sửa chữa; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thời hạn khi giải quyết một vụ án hình sự, không để xảy ra các tồn tại, thiếu sót dẫn đến xử lý oan sai hoặc bỏ lọt người phạm tội. Công tác lãnh đạo đơn vị đấu tranh phòng, chống tội phạm trong những năm qua của Chi bộ được thể hiện rõ nét trên các mặt sau:

Đối với công tác kiểm sát việc giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, Chi bộ đã ra nghị quyết để chỉ đạo đơn vị tiếp nhận, theo dõi, thụ lý tin báo đầy đủ. Hàng tuần phân công Kiểm sát viên sang làm việc với Cơ quan điều tra nắm bắt tin báo, lập hồ sơ kiểm sát đối với từng tin báo; phân công kiểm sát viên kiểm sát đối với từng tin báo. Chỉ đạo kiểm sát viên được phân công kiểm sát tin báo nêu cao ý thức, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đề ra yêu cầu xác minh sát đúng, có chất lượng và thường xuyên theo dõi việc thực hiện yêu cầu xác minh, tác động để cơ quan điều tra, Điều tra viên thực hiện yêu cầu của Viện kiểm sát; đối với các tin báo quá hạn được lập biên bản để báo cáo lãnh đạo kiến nghị yêu cầu giải quyết dứt điểm. Từ năm 2013 đến đầu năm 2018 Viện kiểm sát đã kiểm sát 445 tin báo tố giác tội phạm, các tin báo đều được giải quyết đúng theo luật định. Hàng năm, Chi bộ lãnh đạo đơn vị phối hợp với Ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Công an huyện Buôn Đôn và tại Công an các xã trên địa bàn huyện, qua đó đã phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót và đã ban hành kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, Chi bộ đã đề ra chủ trương là: “Mỗi Kiểm sát viên phải gắn trách nhiệm với nhiệm vụ cụ thể, sâu sát với từng vụ án được phân công…”“chống các biểu hiện qua loa, hình thức, sơ sài, lấy kết quả xử lý đối với từng vụ án để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Kiểm sát viên”. Trên cơ sở đó, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị yêu cầu Kiểm sát viên được phân công giải quyết phải bám sát vụ án ngay từ khi khởi tố, gắn trách nhiệm công tố với điều tra, kịp thời đề ra các yêu cầu điều tra sát đúng với nội dung vụ án; thực hiện đầy đủ quy trình công tác của ngành, mỗi vụ án đều phải đề ra kế hoạch thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kế hoạch phải nêu rõ từng nội dung cần thực hiện và thời gian hoàn thành; hàng tháng phải có biên bản kiểm sát hoạt động điều tra, trong đó nêu rõ những việc gì Viện kiểm sát yêu cầu mà Điều tra viên đã làm được, những việc gì chưa làm được, nêu rõ lý do vì sao chưa làm được và thống nhất biện pháp, thời gian hoàn thành… Đảm bảo cho việc điều tra các vụ án hình sự được toàn diện, khách quan, đúng người, đúng tội, không làm oan và không bỏ lọt tội phạm. Đối với các vụ án phức tạp, được dư luận quan tâm, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt công tác phối hợp liên ngành, thực hiện tốt vai trò chủ trì, chủ động tổ chức họp liên ngành CA-KS-TA để bàn phương hướng giải quyết, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong liên ngành, đảm bảo xử lý các vụ án một cách nhanh chóng, kịp thời, đúng pháp luật. Hàng quý, hàng năm đều tổ chức sơ kết công tác liên ngành để rà soát và tổng kết lại công tác phối hợp liên ngành, từ đó rút ra kinh nghiệm, đồng thời đề ra phương án cụ thể để công tác phối hợp liên ngành ngày càng hiệu quả hơn. Từ năm 2013 đến nay, Chi bộ đã lãnh đạo đơn vị kiểm sát giải quyết có chất lượng 290 vụ/563 bị can, không có trường hợp nào bị khởi tố oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

Trong giai đoạn thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Chi bộ đã thường xuyên chỉ đạo đơn vị đôn đốc các kiểm sát viên  làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Nghiên cứu kỹ luật, các văn bản hướng dân thi hành luật, các thông tư liên ngành, nghị quyết của HĐTP TAND TC… để vận dụng pháp luật được đầy đủ, chính xác; trước khi tham gia kiểm sát xét xử phải nghiên cứu kỹ nội dung, các tình tiết, chứng cứ trong vụ án, chuẩn bị đề cương xét hỏi, lời luận tội một cách chi tiết và dự kiến các tình huống có thể diễn ra tại phiên tòa để chủ động xét hỏi, đấu tranh với bị cáo, bị hại, luật sư, người liên quan… nhằm làm sáng tỏ vụ án; lời luận tội phải đảm bảo các căn cứ và có sức thuyết phục cao, làm cơ sở để HĐXX tuyên bản án được đầy đủ, chính xác, khách quan, hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội gây ra; góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, răn đe, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện nhà. Từ năm 2013 đến nay đã xét xử 275 vụ/522 bị cáo, đối với các vụ án phức tạp, có luật sư tham gia hay các vụ án được dư luận quan tâm Chi bộ và lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp chọn làm phiên tòa rút kinh nghiệm cho kiểm sát viên, sau các phiên tòa của Kiểm sát viên, Viện kiểm sát đều tổ chức họp rút kinh nghiệm tại đơn vị cho các kiểm sát viên và cán bộ làm công tác giải quyết án hình sự để nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hình sự. Không có vụ án, bị can nào Viện kiểm sát truy tố, Toà án tuyên bị cáo không phạm tội; không có vụ án nào bị cấp phúc thẩm, giám đốc thẩm huỷ để điều tra, truy tố, xét xử lại.

Chi bộ đặc biệt quan tâm đến việc đấu tranh ngăn chặn các tội phạm kinh tế, chức vụ, tham nhũng; các vụ án vi phạm đến luật bảo vệ và phát triển rừng. Từ năm 2013 đến nay, Chi bộ lãnh đạo đơn vị đề ra kế hoạch, chương trình công tác hàng năm và phải luôn luôn chú trọng đến việc xử lý các vụ án kinh tế, chức vụ, tham nhũng; các vụ án vi phạm lâm luật. Không để lọt một tin báo nào trong các lĩnh vực này; đối với các hành vi có dấu hiệu phạm tội đều phải khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, góp phần răn đe và tạo dư luận lên án mạnh mẽ đối với các hành vi tham nhũng, thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Chi bộ còn lãnh đạo toàn đơn vị tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ cơ quan; nêu cao ý thức phê bình và tự phê bình theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 của Đảng; chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chấp hành nghiêm túc Quy định số 10 ngày 11/8/2015 và Quyết định số 354 ngày 12/4/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hội. Mỗi cán bộ đảng viên đều nêu cao ý thức tự phòng, chống tội phạm; ngay trong bản thân mình, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực công tác để xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, xứng đáng với lòng tin của nhân dân đối với người cán bộ kiểm sát.

Với sự lãnh đạo thống nhất của chi bộ, sự phấn đấu của cán bộ, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong những năm qua của đơn vị đã được VKSND tối cao, VKSND tỉnh, Huyện ủy Buôn Đôn và chính quyền địa phương ghi nhận và khen thưởng xứng đáng. Hàng năm, đơn vị đều đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, “Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện”, nhiều cán bộ, kiểm sát viên đạt danh hiệu “chiến sĩ thi đua” và nhiều phần thưởng khác trong công tác đấu tranh và phòng ngừa tội phạm. Trong những năm tới, phát huy những thành tích đã đạt được, Chi bộ VKSND huyện Buôn Đôn phấn đấu không ngừng để lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các khâu công tác kiểm sát, nhất là các nhiệm vụ có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần vào việc giữ vững và ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn huyện Buôn Đôn./.

Xem thêm>>>

Con chim đầu đàn của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam

Màu áo thiên thanh - màu áo Kiểm sát         

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

Đọc nhiều
lên đầu trang