Công tác tổ chức cán bộ cần công khai, minh bạch, trọng dụng người có đức, có tài

15/07/2020 14:55

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 15/7, tại trụ sở VKSND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao tham dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao, đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ 15 VKSND tối cao cùng các cán bộ công chức trong đơn vị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Vụ 15 đã tham mưu hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ đề ra trong Kế hoạch và Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao. Đơn vị đã chủ động tham mưu với Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ban hành 04 văn bản quan trọng về thể chế, tổ chức bộ máy và cán bộ nhằm kịp thời thể chế hóa các quy định mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xây dựng những quy trình, quy định cụ thể hóa trong công tác tổ chức cán bộ; kịp thời khắc phục những vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Vụ 15 đã tham mưu lãnh đạo VKSND tối cao điều chỉnh biên chế cho các đơn vị, VKSND các cấp. Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng thi tuyển tổ chức thành công kỳ thi tuyển chọn Kiểm sát viên và trình Viện trưởng VKSND tối cao quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên các ngạch đảm bảo đúng quy định, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ được giao. Hoàn thành các đề án, đề tài quan trọng liên quan đến tổ chức, biên chế của VKSND.

Thực hiện quy trình đề nghị bổ nhiệm đối với những vị trí quan trọng của ngành KSND như Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Kiểm sát viên VKSND tối cao… điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với các đồng chí lãnh đạo chủ chốt thuộc các đơn vị VKSND tối cao, đáng chú ý là các đơn vị Vụ 1, Vụ 3, Vụ 5, những đơn vị chủ chốt, mũi nhọn của Ngành trong đấu tranh, xử lý loại án an ninh, kinh tế, tham nhũng, chức vụ, những lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đặc biệt quan tâm.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí ghi nhận những kết quả mà Vụ 15 đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời cần chú ý những nội dung sau: Trong công tác bổ nhiệm cán bộ vào những vị trí quan trọng trong ngành KSND cần đánh giá cán bộ một cách khách quan, phát hiện sở trường của cán bộ để đề xuất tham mưu chính xác, đáp ứng nhu cầu của Ngành; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chuyên sâu các kỹ năng, đáp ứng yêu cầu thực tế; công tác thi tuyển các chức danh tư pháp cần xây dựng đảm bảo bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển, lựa chọn người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Nội dung thi sát với yêu cầu cần có của mỗi chức danh, đảm bảo cho các ứng viên phát huy năng lực, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ khi tham gia dự thi, nhằm nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ Điều tra viên, Kiểm tra viên, Kiểm sát viên đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Bế mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Kiemsat.vn) - Chiều 14/7, sau hai ngày làm việc tích cực, trách nhiệm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 46 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục kế hoạch – Tài chính VKSND tối cao

(Kiemsat.vn) - Ngày 14/07, tại trụ sở VKSND tối cao, đã diễn ra buổi lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng Cục kế hoạch - Tài chính (Cục 3) VKSND tối cao. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và trao quyết định.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang