Công tác thi đua, khen thưởng phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần phát hiện được những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả cao

20/07/2022 14:40

(kiemsat.vn)
Ngày 20/7, Vụ Thi đua – Khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Vụ 16 VKSND tối cao đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đã tham mưu phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua: Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thi đua rèn luyện theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2018 - 2025.

Lãnh đạo Vụ 16 luôn đề cao trách nhiệm, chủ động sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiều biện pháp đổi mới, chú trọng xây dựng quy trình công tác, sửa đổi lề lối làm việc nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Duy trì chế độ họp giao ban định kỳ, hội ý Lãnh đạo, đánh giá tiến độ và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của toàn đơn vị, đồng thời rà soát những bất cập, hạn chế, thiếu sót; xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp giúp công chức trong đơn vị nâng cao trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động phát hiện những vấn đề còn thiếu sót, bất cập, lắng nghe ý kiến phản hồi của các địa phương, đơn vị, qua đó kịp thời hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc, bất cập trong công tác chuyên môn theo hướng dễ hiểu, dễ làm; bảo đảm khen thưởng khách quan, đúng người, đúng thành tích; việc bình xét các danh hiệu thi đua và đề nghị các hình thức khen thưởng bảo đảm nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời; việc xét khen thưởng coi trọng chất lượng, không chạy theo hình thức, không chạy theo số lượng...

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, góp phần phát hiện được những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng tạo, có hiệu quả cao; kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có thành tích tốt để tuyên truyền, nhân rộng trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả nổi bật của Vụ 16 VKSND tối cao trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng là khâu công tác quan trọng để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần vào thành tích chung của toàn ngành Kiểm sát nhân dân. 

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm đề nghị, tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 16 phát huy kết quả đạt được, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2022 và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Chủ động nắm bắt tình hình thi đua , khen thưởng ở cơ sở nhằm phát hiện những bất cập; đề ra các giải pháp, hướng dẫn, tháo gỡ, phối hợp với các Viện kiểm sát địa phương, các đơn vị nhằm kịp thời phát hiện những gương người tốt, việc tốt để đề xuất khen thưởng động viên và nhân rộng điển hình. Đồng thời, tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo viện triển khai kịp thời quy định của Trung ương về công tác thi đua, khen thưởng và các hình thức, nội dung phát động thi đua trong ngành Kiểm sát nhân dân./.

Vụ 5 VKSND tối cao: Bảo đảm các vụ việc, vụ án được giải quyết có căn cứ, khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật

(Kiemsat.vn) - Ngày 19/7, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang