Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch

14/01/2021 17:11

(kiemsat.vn)
Công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, lấy kết công tác chuyên môn làm thước đo khen thưởng, đặc biệt quan tâm phát hiện nhân tố mới; tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng ở cấp cơ sở. Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác năm 2021 của Vụ Thi đua - Khen thưởng ngày 14/01/2021.

Toàn cảnh Hội nghị 

Năm 2020, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao tổ chức phát động các phong trào thi đua như: Phong trào thi đua lập thành tích thực hiện thằng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" gắn với phong trào "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau", phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm", gắn với phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành KSND thi đua thực hiện văn hóa công sở". Hướng dẫn khen thưởng nữ cán bộ có thành tích tiêu biểu nhân kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND; hướng dẫn khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tham nhũng. Đồng thời, Vụ đã tham mưu VKSND tối cao phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm ngày thành lập ngành KSND, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Đồng chí Phạm Vũ Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng phát biểu tại Hội nghị

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm khách quan, công bằng, tạo động lực cho tập thể, cá nhân trong ngành KSND thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành Quy chế xét, đề nghị công nhận sáng kiến trong ngành KSND; Bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua và đang trình Lãnh đạo Viện ký ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 01/2012/TT- VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao cao quy định về công tác thi đua khen thưởng trong ngành KSND cho phù hợp với quy định mới của pháp luật. Tiếp tục tổ chức thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp".

Các đại biểu tham dự Hội nghị triển khai công tác năm 2021 Vụ Thi đua - Khen thưởng

Bên cạnh đó, năm 2020, Vụ Thi đua - Khen thưởng đã phối hợp với Văn phòng VKSND tối cao tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND và Đại hội Thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI. Qua đó, đã lựa chọn, giới thiệu 23 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; đã xây dựng xong Bảng vàng thành tích thi đua của các đơn vị trong toàn Ngành; báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước của ngành KSND trong 5 năm (2015 - 2019); biên soạn và phát hành Kỷ yếu về Đại hội Thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI. Vụ đã tham mưu lựa chọn đề nghị phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động” cho 04 tập thể VKSND (hiện nay, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đang thẩm định, đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng). Đặc biệt, Vụ Thi đua - Khen thưởng tham mưu cho lãnh đạo VKSND tối cao đề nghị và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) cho ngành KSND, Huân chương Lao động hạng Nhất cho đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao; nhiều tập thể, cá nhân đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các loại.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Vụ Thi đua - Khen thưởng. 

Đồng thời, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, đồng chí đề nghị Vụ Thi đua - Khen thưởng tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng và có kế hoạch tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm. Tăng cường hơn nữa trách nhiệm, vai trò trong việc tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Tiến hành sơ kết các phong trào thi đua đã phát động; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát tổ chức thực hiện các phong trào thi đua do VKSND tối cao phát động; đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên mọi lĩnh vực tạo sức lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt, phải quan tâm phát hiện nhân tố mới; tăng cường khen thưởng đột xuất; chú trọng khen thưởng ở cấp cơ sở; xây dựng các chuyên đề sinh hoạt trong đơn vị để đào tạo cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác thi đua, khen thưởng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí  Vũ Việt Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho phòng Thi đua, khen thưởng Trung ương 

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ Vụ Thi đua - Khen thưởng

Thanh tra VKSND tối cao: Tập trung giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo phức tạp trong năm 2021

(Kiemsat.vn) - Ngày 14/01/2021, Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Uỷ viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

VKSND cấp cao tại Hà Nội: Chú trọng phát hiện vi phạm trong các bản án, quyết định để thực hiện quyền kháng nghị

(Kiemsat.vn) - Sáng 14/01/2021, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội (VC1) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang