Công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng

19/12/2018 09:47

(kiemsat.vn)
Cục Phòng, chống tham nhũng mới ban hành Thông báo số 274/TB-C.IV ngày 30/11/2018, công bố số điện thoại và hộp thư điện tử tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

Việc thông báo đường dây tiếp nhận thông tin này nhằm triển khai thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng và Quyết định số 537/QĐ-TTCP ngày 25/6/2018 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, hoạt động của Cục Phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, kể từ ngày 01/12/2018, Cục Phòng, chống tham nhũng tiếp nhận thông tin phản ánh về các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua số điện thoại và hộp thư điện tử sau:  

- Tiếp nhận thông tin phản ánh trực tiếp (trong giờ hành chính) qua số điện thoại: 08048228;

- Tiếp nhận thông tin bằng tin nhắn qua điện thoại di động: 0911156161;

- Tiếp nhận thông tin qua hộp thư: cucchongthamnhung@thanhtra.gov.vn 

Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 11/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng 2018. 

Về xử lý tham nhũng, Luật cũng đã có nhiều nội dung đổi mới được bổ sung, thể hiện sự nghiêm minh trong xử lý tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tăng cường hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và hiệu quả của công tác Phòng, chống tham nhũng. 

Ngoài ra, Bộ Công an cũng có đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể trực tiếp phản ánh thông tin về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an đến đường dây nóng theo số điện thoại: 0692342593.

Xem thêm>>>

Đường dây nóng tiếp nhận tố cáo về hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ Công an

Một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang