Có được đi nơi khác chữa bệnh khi đang bị quản chế?

15/01/2019 11:52

(kiemsat.vn)
Tôi đang chấp hành án phạt quản chế tại địa phương. Nay tôi bị bệnh, muốn đi điều trị tại bệnh viện tuyến Trung ương có được không?

Vấn đề bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Điều 93 Luật Thi hành án hình sự năm 2010 quy định về giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế như sau:

“1. Trường hợp có lý do chính đáng, người chấp hành án phạt quản chế có thể được cấp giấy phép đi khỏi nơi quản chế. Thẩm quyền cấp giấy phép như sau:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi quản chế cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp huyện nơi quản chế;

b) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện cấp giấy phép đi lại trong phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế;

c) Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi ra ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế.

2. Thời hạn người chấp hành án phạt quản chế được phép đi khỏi nơi quản chế do người có thẩm quyền cấp giấy phép quyết định, nhưng mỗi lần không quá 10 ngày. Trường hợp người chấp hành án phạt quản chế phải đi chữa bệnh thì thời gian đi khỏi nơi quản chế theo thời gian điều trị của cơ sở chữa bệnh.

Ảnh minh họa

Tại điểm đ khoản 1 Điều 91 Luật thi hành án hình sự năm 2010 đã quy định một trong những nghĩa vụ của người chấp hành án phạt quản chế là: Trường hợp được phép đi khỏi nơi quản chế, người chấp hành án phạt quản chế phải khai báo tạm vắng; trình diện, xuất trình giấy phép, làm thủ tục đăng ký tạm trú, lưu trú với Công an cấp xã nơi đến theo quy định; trở về nơi quản chế đúng thời hạn và trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã. Người chấp hành án phạt quản chế đi khỏi nơi quản chế mà không có giấy phép hoặc vi phạm các quy định ghi trong giấy phép nếu không có lý do chính đáng thì thời gian này không được tính vào thời hạn chấp hành án phạt quản chế.

Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền đi chữa bệnh ở tuyến Trung ương nếu được Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh cấp giấy phép đi ra ngoài phạm vi cấp tỉnh nơi quản chế. Bạn cần khai báo việc này với Công an cấp xã và trở về nơi quản chế và trình diện với Ủy ban nhân dân cấp xã sau khi điều trị.

Xem thêm>>>

Cho phép phạm nhân lao động ngoài trại giam nhưng cần có quy định chặt chẽ

Hướng dẫn thi hành án đối với người bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo trước ngày 01/01/2018 vi phạm nghĩa vụ

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang