Cần những điều kiện và thủ tục gì khi muốn mở trường mầm non tư thục?

02/01/2019 08:45

Tôi vừa tốt nghiệp Đại học sư phạm và muốn mở trường mầm non tư thục tại địa phương. Xin cho tôi biết, tôi cần những điều kiện và thủ tục gì?

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trả lời bạn như sau:

Bạn muốn thành lập trường mầm non tư thục thì cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 135/2018/NĐ-CP) cụ thể như sau:

1. Có đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển.

Ngoài ra, để trường mầm non tư thục được hoạt động giáo dục cần có một số điều kiện khác (Quy định tại Điều 5 Nghị định này) như:

1. Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;

2. Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;  

3. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục.

4. Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

5. Có quy chế tổ chức và hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Ảnh minh họa

Khi đã đáp ứng đủ các điều kiện trên, lúc này, bạn cần gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện/thành phố/thị xã thuộc tỉnh nơi muốn mở trường (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) xin Giấy phép thành lập trường. Theo Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP thì hồ sơ xin cấp phép gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập của cơ quan chủ quản đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập; của tổ chức hoặc cá nhân đối với trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục cần nêu rõ sự cần thiết thành lập; tên trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; địa điểm dự kiến làm trụ sở tổ chức thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em;

b) Đề án thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ: Xác định sự phù hợp với quy hoạch pát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương; mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị; tổ chức bộ máy hoạt động, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; nguồn lực tài chính; quy hoạch, kế hoạch và các giải pháp xây dựng, phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn.

Trong đề án cần nêu rõ dự kiến tổng số vốn để thực hiện các kế hoạch và bảo đảm hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 03 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo, có thuyết minh rõ về tính khả thi và hợp pháp của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ trong từng giai đoạn;

c) Có các văn bản về chủ trương giao đất hoặc hợp đồng nguyên tắc cho thuê đất, thuê nhà làm trụ sở xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ với thời hạn dự kiến tối thiểu 05 năm; 

d) Bản dự thảo quy hoạch tổng thể mặt bằng và thiết kế sơ bộ các công trình kiến trúc xây dựng trên khu đất xây dựng trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoặc thiết kế các công trình kiến trúc (nếu đã có trường sở), bảo đảm phù hợp với quy mô giáo dục và tiêu chuẩn diện tích sử dụng phục vụ việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Ngoài ra, bạn cần lưu ý: Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

Di chúc bằng miệng có giá trị không?

(Kiemsat.vn) - Bố mẹ tôi có 2 con gái và 1 con trai là tôi. Mẹ tôi đã mất từ lâu. Năm ngoái, trước khi mất, bố tôi gọi cả ba người con đến và nói để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Vậy, tôi có được hưởng toàn bộ tài sản do bố tôi để lại không?  

Có được sử dụng hình ảnh của khách hàng để quảng cáo không?

(Kiemsat.vn) - Vừa rồi, tôi có nâng mũi ở một Thẩm mỹ viện. Trước và sau khi phẫu thuật, họ chụp ảnh chân dung tôi và nói dùng để lưu hồ sơ bệnh án. Nhưng tôi vừa phát hiện những hình ảnh của tôi trên website và Facebook của Thẩm mỹ viện này với mục đích quảng cáo. Tôi đã yêu cầu gỡ ảnh nhưng họ vẫn không gỡ xuống. Xin hỏi Thẩm mỹ viện đó có vi phạm pháp luật không?
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang