Đương sự có thể đề nghị Viện kiểm sát thu thập chứng cứ không?

10/01/2019 09:04

(kiemsat.vn)
Tháng 11/2018, tôi khởi kiện yêu cầu ông A trả khoản nợ và đã được Tòa án thụ lý. Để chứng minh cho yêu cầu của mình, tôi đã yêu cầu một số người cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ việc nhưng họ không hợp tác. Vậy, tôi có thể đề nghị Viện kiểm sát thu thập tài liệu không?

chung-cu.jpg

Vấn đề bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 BLTTDS năm 2015 thì đương sự có quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Việc thu thập tài liệu, chứng cứ bằng các biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 97 BLTTDS năm 2015 như: Thu thập tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được; thông điệp dữ liệu điện tử; thu thập vật chứng; xác định người làm chứng và lấy xác nhận của người làm chứng; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cho sao chép hoặc cung cấp những tài liệu có liên quan đến việc giải quyết vụ việc mà cơ quan, tổ chức, cá nhân đó đang lưu giữ, quản lý…

Đương sự có thể đề nghị Tòa án xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc mà tự mình không thể thực hiện được; đề nghị Tòa án yêu cầu đương sự khác xuất trình tài liệu, chứng cứ mà họ đang giữ; đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp tài liệu, chứng cứ đó; đề nghị Tòa án triệu tập người làm chứng, trưng cầu giám định, quyết định việc định giá tài sản (khoản 7 Điều 70, khoản 1 Điều 71 BLTTDS năm 2015)

Viện kiểm sát kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, thực hiện các quyền yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị theo quy định của pháp luật nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự kịp thời, đúng pháp luật. Viện kiểm sát thu thập tài liệu, chứng cứ để bảo đảm cho việc thực hiện thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm (Điều 21, khoản 6 Điều 97 BLTTDS năm 2015).

Đối với trường hợp của bạn, bạn đã khởi kiện tại Tòa án để yêu cầu A trả nợ số tiền vay nên căn cứ quy định tại Điều 68 BLTTDS năm 2015, thì bạn là nguyên đơn trong vụ án dân sự. Bạn có quyền và nghĩa vụ thu thập tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.

Trường hợp không thể tự mình thực hiện được việc thu thập tài liệu, chứng cứ thì bạn chỉ chỉ có quyền đề nghị Tòa án, mà không có quyền đề nghị Viện kiểm sát tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ của vụ việc.

Xem thêm>>>

Kinh nghiệm thu thập tài liệu, chứng cứ trong giải quyết tranh chấp đất đai

Hoạt động sử dụng chứng cứ và nguyên tắc sử dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự

Hoạt động sử dụng chứng cứ và nguyên tắc sử dụng chứng cứ trong tố tụng hình sự

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang