Chủ tịch nước trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao

07/03/2024 11:00

(kiemsat.vn)
Ngày 07/3/2024, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ trao Quyết định bổ nhiệm Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự và trao các Quyết định tại buổi Lễ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Đồng chí Trần Hưng Bình, đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, đồng chí Nguyễn Kim Sáu và đồng chí Mai Trung Thành.

Tham dự buổi Lễ có đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ.

Về phía Viện kiểm sát nhân dân tối cao có đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, đồng chí Trung tướng Tạ Quang Khải. Cùng dự có thủ trưởng các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Tại buổi Lễ, 05 đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tuyên thệ: "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy phục vụ nhân dân; Đấu tranh không khoan nhượng với mọi tội phạm và vi phạm pháp luật; Kiên quyết bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, lẽ phải và công bằng xã hội; Không ngừng phấn đấu, học tập và làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”; Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân".

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước công bố các Quyết định số 181, 182, 183, 184, 185/QĐ-CTN ngày 29/02/2024 về việc bổ nhiệm 05 đồng chí giữ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, gồm các đồng chí:

- Đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Đồng chí Đỗ Mạnh Bổng, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

- Đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Đồng chí Mai Trung Thành, Kiểm sát viên cao cấp, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1) Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 29/02/2024.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng 05 đồng chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tin tưởng bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao - chức danh tư pháp cao nhất trong hệ thống ngạch Kiểm sát viên của ngành Kiểm sát. Việc bổ nhiệm các đồng chí là góp phần tăng thêm sức mạnh cho ngành Kiểm sát để hoàn thành tốt nghiệm vụ chính trị của Ngành.

Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nên là thành viên trong ngành Kiểm sát nhân dân, vai trò của Kiểm sát viên, nhất là Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao là vô cùng quan trọng; Chủ tịch nước đề nghị các Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; giữ vững phẩm chất, đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Không ngừng học tập, nâng cao năng lực, trình độ về mọi mặt; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất, khiêm tốn, gắn bó mật thiết với đồng nghiệp.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, Viện kiểm sát là cơ quan được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao trách nhiệm thực hành quyền công tố Nhà nước và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tư pháp ở tất cả các giai đoạn và các lĩnh vực tố tụng tư pháp, vì thế, mỗi đồng chí Kiểm sát viên phải luôn thượng tôn pháp luật, thực sự liêm, chính, chí công, vô tư, thực hiện nghiêm nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên theo quy định. Cần nhận thức sâu sắc rằng, bất kỳ sai sót nào của Kiểm sát viên đều ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tư pháp, đến uy tín của Viện kiểm sát nhân dân, đến niềm tin của Nhân dân vào pháp luật và công lý.

Tích cực tham gia xây dựng pháp luật; tổng kết thực tiễn thi hành pháp luật để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong toàn Ngành; giải quyết các vấn đề quan trọng, có tính chiến lược nhằm phục vụ xây dựng, phát triển ngành Kiểm sát trong giai đoạn mới. Tích cực tham gia xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các đoàn thể trong Ngành thực sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân phát triển toàn diện, đội ngũ cán bộ ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn” như lời dạy của Bác Hồ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ tin tưởng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao lần này, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm sát, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát.

Đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ 12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt các Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao mới được bổ nhiệm, đồng chí Trần Hưng Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ trưởng Vụ 12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao cảm ơn Chủ tịch nước, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã tin tưởng, bổ nhiệm 05 đồng chí lần này, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước, Nhân dân và ngành Kiểm sát. Đồng thời, tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch nước và xin hứa sẽ nỗ lực cố gắng hơn nữa, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu; giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể; không ngừng rèn luyện về bản lĩnh chính trị, tu dưỡng về đạo đức, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực sự là người Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; xứng đáng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước; sự tín nhiệm, tin tưởng của Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và toàn ngành Kiểm sát.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Phủ Chủ tịch.

Viện kiểm sát nhân dân được giao bổ sung 730 Kiểm sát viên các ngạch

(Kiemsat.vn) - Theo Nghị quyết số 999/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 22/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân được giao bổ sung 730 Kiểm sát viên các ngạch.

07 nhiệm vụ trọng tâm trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân

(Kiemsat.vn) - "Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán" là chủ đề trong Chương trình số 02/CTr-VKSTC về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang