Chủ động chọn vụ án, nâng cao chất lượng các phiên tòa rút kinh nghiệm

20/03/2020 11:08

(kiemsat.vn)
Vừa qua, tại trụ sở VKSND huyện Quỳnh Lưu, hai ngành TAND - VKSND đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc tổ chức thực hiện Phiên tòa rút kinh nghiệm năm 2019 và bàn biện pháp phối hợp năm 2020.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, thiếu sót và đề ra các giải pháp thực hiện tốt việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Tham dự Hội nghị có tập thể lãnh đạo hai ngành và các Thẩm phán, Kiểm sát viên của hai đơn vị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực đóng góp ý kiến, phát biểu quan điểm, đề ra những định hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khi tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, các ý kiến tập trung vào nội dung như: việc chọn vụ án để đảm bảo tiêu chí đã đề ra là có Luật sư tham gia tranh tụng, có các tình tiết tranh luận, đối đáp, vụ việc có tính chất tương đối phức tạp;  có sự chủ động đề xuất chọn án của Kiểm sát viên, Thẩm phán. 

Bên cạnh đó, giữa hai Ngành cần có sự trao đổi trước về việc chọn vụ án, thời gian tổ chức phiên tòa; việc chọn án cần chủ động, dàn trải thời gian trong năm; việc bố trí hệ thống âm thanh, hội trường, các thiết bị máy chiếu phục vụ cho việc công bố hình ảnh tại phiên tòa có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án; việc bố trí hội thẩm nhân dân phù hợp đối với việc giải quyết từng vụ án cụ thể; việc phát ngôn, tư thế, tác phong, ứng xử của Kiểm sát viên, thẩm phán tại phiên tòa cũng phải được chú ý thể thiện tính tôn nghiêm của phiên tòa….

Kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Đoàn, Viện trưởng VKSND huyện Quỳnh Lưu đánh giá cao những kết quả đã đạt trong việc phối hợp  tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giữa hai ngành Tòa án - Viện kiểm sát. Đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới mỗi ngành, cần nâng cao hơn nữa trong việc chủ động chọn vụ án, nâng cao chất lượng các phiên tòa, nhất là nâng cao kỹ năng điều hành phiên tòa của Thẩm phán và kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Viện kiểm sát - Tòa án trong tổ chức xét xử các phiên tòa rút kinh nghiệm theo hướng hiệu quả, thiết thực, tránh hình thức. 

Tại Hội nghị Lãnh đạo hai ngành thống nhất ký kết, sửa đổi Quy chế phối hợp đã ký kết năm 2018 cho phù hợp với điều kiện hiện nay. 
 

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang