Chi bộ Vụ 13 VKSND tối cao tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

26/03/2020 15:36

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 26/3, Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Trần Công Phàn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao, Vụ trưởng Vụ 3 VKSND tối cao cùng toàn thể Đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Vụ 13.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Vụ 13 đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, đảm bảo tiến độ công việc đề ra. Các hoạt động hợp tác quốc tế của Ngành ngày càng được mở rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, đối ngoại, nghiên cứu tổng hợp và thực hiện dự án quốc tế.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ 13 nhiệm kỳ 2020 - 2022

Công tác xây dựng đảng của đơn vị được chú trọng về mọi mặt. Tất cả cán bộ, công chức trong đơn vị đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công tác nhận xét, đánh giá, quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện. Tập thể lãnh đạo, Chi ủy, Chi bộ và Công đoàn Vụ đã phát huy sức mạnh tổng hợp toàn đơn vị đoàn kết nhất trí, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Cán bộ, công chức của Vụ đã tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào thi đua được phát động. Tập thể chi bộ đoàn kết, phấn đấu xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh cần: Tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự góp phần tích cực vào việc bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai kế hoạch, chương trình hành động của đơn vị và Chi bộ; phối hợp với Lãnh đạo Vụ tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác theo quy định, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển vững mạnh.

Tại Đại hội, các đảng viên trong Chi bộ đã bầu Chi ủy Chi bộ Vụ 13 nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí, đó là: Đồng chí Vũ Thị Hải Yến - Vụ trưởng Vụ 13; đồng chí Hoàng Thị Thúy Hòa làm Phó Bí thư chi bộ và đồng chí Lê Hồng Phương làm chi ủy viên. Đại hội cũng tiến hành bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội.

Chi bộ VKSQS khu vực 23 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Vụ 16 VKSND tối cao tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 20/3, tại VKSND tối cao, Vụ Thi đua khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì Đại hội.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang