Chi bộ VKSQS khu vực 23 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

18/03/2020 08:15

(kiemsat.vn)
Vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát quân sự khu vực 23 tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, nhằm thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổng kết đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2018 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, bầu Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Đại hội khẳng trong nhiệm kỳ qua, chi bộ luôn giữ vững nguyên tắc, lãnh đạo cơ quan thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội chi bộ đã đề ra, thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, các vụ án được giải quyết đúng pháp luật, không có oan sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, tham mưu có hiệu quả cho Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị trên địa bàn trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đại tá Văn Thanh Hòa, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự quân khu phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đại tá Văn Thanh Hòa, Đảng ủy viên Đảng ủy Cục Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự quân khu đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, chi bộ đã chấp hành nghiêm các chỉ thị, hướng dẫn của cấp ủy Đảng các cấp, lãnh đạo tốt công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, các vụ án đều được giải quyết đúng quy định pháp luật, đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch của Bộ Tư lệnh Quân khu, góp phần giữ vững ổn định tình hình, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Lực lượng vũ trang quân khu đóng quân trên địa bàn.

Trong nhiệm kỳ tới, trước yêu cầu về cải cách tư pháp ngày càng cao, do đó chi bộ cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đâu của chi bộ, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực thực thi pháp luật của Kiểm sát viên để thực hiện tốt Nghị quyết 96/2019/QH14 của Quốc hội, phối hợp với Đảng ủy, chỉ huy các đơn vị, thực chiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm, góp phần bảo đảm các đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang