Cần thiết thành lập Viện kiểm sát giải quyết án hành chính

25/11/2016 05:08

(kiemsat.vn)
– Ngày 24/11, tập thể Lãnh đạo VKSNDTC đã có buổi làm việc với VKSND cấp cao 1, 2, 3 về kết quả công tác năm 2016 của các đơn vị này. Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chủ trì buổi làm việc.

tap-the-lanh-dao-vien-chu-tri

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí và các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC chủ trì buổi làm việc

toan-canh-buoi-lam-viec

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe các đồng chí Viện trưởng VKSND cấp cao 1, 2, 3 báo cáo tình hình tổ chức hoạt động, kết quả công tác năm 2016 và ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương các VKSND cấp cao đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn trong bối cảnh các đơn vị vừa mới được thành lập triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một cấp kiểm sát mới, tiếp nhận, thụ lý giải quyết khối lượng công việc lớn.

Trong một năm qua, các VKSND cấp cao đã tập trung phân loại, xử lý và đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đặc biệt là giải quyết số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; tham gia xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, các vụ án mà dư luận xã hội quan tâm; chất lượng kháng nghị cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu trong nghị quyết của Quốc hội; công tác chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ, trả lời thỉnh thị, tổng hợp thông báo rút kinh nghiệm đối với VKSND cấp tỉnh được tích cực đẩy mạnh; thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của các tổ biệt phái giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm tại các VKSND cấp tỉnh; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan tố tụng trong quá trình thực hiện chức năng THQCT và KSXX phúc thẩm, giám đốc thẩm.

vt-pb

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Về những nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí chỉ đạo các VKSND cấp cao tập trung thực hiện tốt một số công việc là chủ động phối hợp với Vụ 14 xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa 3 đơn vị; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để tăng cường trách nhiệm của cán bộ, KSV trong công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đảm bảo chỉ tiêu theo yêu cầu của Nghị quyết số 111/2015/QH13; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ mới tuyển dụng, điều động, nhất là kỹ năng nghiệp vụ kiểm sát của các đơn vị thuộc VKSND cấp cao… VKSNDTC sẽ tạo cơ chế thuận lợi để các VKSND cấp cao tuyển dụng đủ số cán bộ theo biên chế được giao, đồng thời bổ sung kinh phí hoạt động, trang thiết bị, phương tiện làm việc để 3 đơn vị này thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hàng năm.

Viện trưởng VKSNDTC Lê Minh Trí cũng nhất trí với ý kiến đề xuất về việc thành lập Viện kiểm sát giải quyết án hành chính tại các VKSND cấp cao trong thời gian tới.

Song Ngư

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang