Các trường hợp cảnh sát biển được dừng tàu, thuyền để kiểm tra, kiểm soát

18/02/2019 10:53

(kiemsat.vn)
Đó là nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 15/2019/TT-BQP về quy trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của Cảnh sát biển Việt Nam vừa được ban hành ngày 11/2/2019. Văn bản thay thế Thông tư số 80/2011/TT-BQP.

Theo đó, hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm thực hiện theo nguyên tắc ngăn chặn, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Theo quy định, việc dừng tàu thuyền để kiểm tra, kiểm soát được thực hiện khi thuộc một trong 06 trường hợp sau đây:

Ảnh minh họa (Internet)

- Trực tiếp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện, ghi nhận được hành vi vi phạm pháp luật hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật.

- Có tố giác, tin báo về hành vi vi phạm pháp luật.

- Có văn bản đề nghị của cơ quan có thẩm quyền về truy đuổi, bắt giữ người, tàu thuyền và phương tiện vi phạm pháp luật.

- Người vi phạm tự giác khai báo về hành vi vi phạm pháp luật.

- Các dấu hiệu vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quy định hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm tại Thông tư  số 15/2019/TT-BQP phải đảm bảo các nguyên tắc: Tuân thủ chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật trên biển; ngăn chặn, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển; khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên biển phải sử dụng trang phục theo quy định.

Xem toàn văn Thông tư 15/2019/TT-BQP tại đây
 

04 trường hợp Cảnh sát biển Việt Nam được nổ súng

(Kiemsat.vn) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam vừa được Quốc hội thông qua, trong đó đã quy định rõ về quyền nổ súng của cảnh sát biển. Gồm 8 chương 41 điều, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019.

Một số nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam

(Kiemsat.vn) - Luật Cảnh sát biển Việt Nam (Luật CSBVN) thể hiện tuyên bố mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước ta về quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng các biện pháp pháp luật, hòa bình, phù hợp với pháp luật quốc tế.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang