Bổ sung đối tượng được bảo vệ trong tố tụng hình sự

02/01/2017 09:49

(kiemsat.vn)
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 bổ sung 01 Chương quy định cụ thể về trách nhiệm bảo vệ; những người được bảo vệ; các biện pháp bảo vệ; quyền và nghĩa vụ của người được bảo vệ..., trong đó bổ sung một số đối tượng được bảo vệ.

Điều 484 BLTTHS năm 2015 quy định về những người được bảo vệ gồm: Người tố giác tội phạm, người làm chứng; bị hại; người thân thích của người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại.

Như vậy, so với Bộ luật hiện hành thì BLTTHS năm 2015 đã bổ sung thêm những đối tượng được bảo vệ sau:

– Người thân thích của người tố giác tội phạm;

– Người thân thích của người làm chứng;

– Người thân thích của bị hại.

Điều luật cũng quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người được bảo vệ.

Theo đó, người được bảo vệ có những quyền sau: Đề nghị được bảo vệ; được thông báo, giải thích về quyền và nghĩa vụ; được biết về việc áp dụng biện pháp bảo vệ; đề nghị thay đổi, bổ sung, hủy bỏ biện pháp bảo vệ; được bồi thường thiệt hại, khôi phục danh dự, bảo đảm các quyền và lợi ích hợp pháp trong thời gian bảo vệ.

Người được bảo vệ có nghĩa vụ sau: Chấp hành nghiêm chỉnh các yêu cầu của cơ quan bảo vệ liên quan đến việc bảo vệ; giữ bí mật thông tin bảo vệ; thông báo kịp thời đến cơ quan có trách nhiệm bảo vệ về những vấn đề nghi vấn trong thời gian được bảo vệ./.

Hồng Phong

5 trường hợp cần cảnh báo trước khi nổ súng và 6 trường hợp nổ súng không cần cảnh báo

(Kiemsat.vn) - Thay thế cho Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2011 và sửa đổi, bổ sung năm 2013. Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017. Luật này quy định cụ thể về trường hợp nổ súng quân dụng khi thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự.

Phạm vi hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự

(Kiemsat.vn) - Thông qua hợp tác quốc tế trong tố tụng hình sự góp phần nâng cao hoạt động hiệu quả điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với các vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang