Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương thu hồi các quyết định bổ nhiệm sai quy định

08/03/2017 10:40

(kiemsat.vn)
Trên cơ sở kết luận thanh tra, ngày 08/3, Bộ Nội vụ đã kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương thu hồi các quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý không đúng quy định của pháp luật.

Bộ Nội vụ đã tiến hành thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 của Bộ Công Thương.

Trong giai đoạn thanh tra, từ năm 2015 – 2016, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã quyết định bổ nhiệm 97 trường hợp. Từ năm 2011 – 2014, có 248 trường hợp được bổ nhiệm, trong đó có cả cấp vụ, cấp phòng, thậm chí có 02 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước.

Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương thu hồi các quyết định bổ nhiệm sai quy định.
Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công thương thu hồi các quyết định bổ nhiệm sai quy định.

Cũng trong giai đoạn thanh tra, Bộ trưởng Bộ Công Thương bổ nhiệm 07 trường hợp cấp Phó Vụ trưởng ở 06 cơ quan, đơn vị vượt quá số lượng cấp phó theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định của pháp luật; thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu theo quy định của pháp luật.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 02 trường hợp không được tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch…); kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức đối với 01 trường hợp được tiếp nhận năm 2008 nêu trên và các công chức, viên chức hiện đang công tác để xử lý theo quy định đối với những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Rà soát, cử công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đi đào tạo, bồi dưỡng và quy định thời hạn bắt buộc để hoàn thiện các điều kiện, tiêu chuẩn còn thiếu về trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước, ngoại ngữ; xem xét việc miễn nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với các trường hợp sau thời hạn vẫn không đáp ứng yêu cầu.

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung hướng dẫn về công tác tổ chức cán bộ để phù hợp với quy định hiện hành.

Nâng cao trách nhiệm cán bộ, công chức, viên chức (đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu) trong công tác tổ chức cán bộ. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác tổ chức cán bộ nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục và xử lý vi phạm.

Loan Bảo

Xem thêm>>>>

Bộ Công thương vừa điều chỉnh giá xăng dầu chu kỳ mới
Cách chức cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội để răn đe đội ngũ công chức
Bộ Công Thương trả lời về 20 hàng hóa, dịch vụ Nhà nước độc quyền

Hệ số lương cơ yếu cao nhất là 9,2

(Kiemsat.vn) - Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 07/2017/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước. Thông tư này có hiệu lực kể từ 1/12/2017.

Năm 2020, Bộ Công Thương phải xử lý xong các dự án thua lỗ, yếu kém

Thông tin này được lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định tại cuộc họp chiều 22.9 về hướng xử lý các dự án, nhà máy thua lỗ của ngành.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang