Bản tin Kiểm sát ngày 7/11

07/11/2018 17:06

(kiemsat.vn)
Bản tin ngày hôm nay gồm các hoạt động của VKSND tỉnh Phú Thọ, Hà Tĩnh, Gia Lai, Bình Định.

* VKSND tỉnh Phú Thọ: Chiều ngày 05/11/2018, Đoàn kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ do đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã thông qua kết luận kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc triển khai thực hiện Quy định số 109 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên đối với tập thể Ban cán sự Đảng và đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh.

Đồng chí Đinh Công Thực, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy thông qua kết luận kiểm tra đối với tập thể Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Phú Thọ

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đánh giá những ưu điểm mà Ban cán sự Đảng VKSND tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt trong thời gian vừa qua, đó là đã quán triệt và chỉ đạo thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, của Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cụ thể hóa thành các chương trình hành động, kế hoạch, chương trình công tác của ngành kiểm sát tỉnh Phú Thọ để tổ chức thực hiện; Ban cán sự đảng Viện KSND tỉnh đã nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 11- CT/TW ngày 20/11/2016 của Ban Bí thư phát huy vai trò tự giác đi đầu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong việc gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp với Đảng ủy và lãnh đạo Viện đảm bảo chặt chẽ, thống nhất và thường xuyên; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết được xây dựng nghiêm túc, cụ thể hóa Nghị quyết vào các chương trình công tác, nhiệm vụ chuyên môn của ngành; triển khai phổ biến đến tất cả các chi bộ và yêu cầu các chi bộ thực hiện.

Đồng chí Đoàn Minh Hương, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh tiếp thu những ý kiến của Đoàn kiểm tra

Bên cạnh đó, Ban cán sự Đảng và cá nhân đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong cơ quan. Đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các vụ án truy tố và đưa ra xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai. Chỉ đạo việc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và quán triệt thực hiện việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc... qua đó tạo sự lan toả và củng cố niềm tin của nhân dân vào cơ quan bảo vệ pháp luật.

Tuy nhiên, về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh: Cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, các Chỉ thị của BTV tỉnh ủy; chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế; thực hiện nghiêm Quy định 101 của Ban bí thư về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và người đứng đầu trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tố tụng trong triển khai công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng lãng phí, đồng thời thực hiện tốt các khâu đột phá của tỉnh, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.

                                                                                        Như Hoa

VKSND tỉnh Phú Thọ

* Sáng ngày 07/11, VKSND huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai đã chủ trì họp liên ngành Công an – Viện kiểm sát – Tòa án nhằm đánh giá kết quả phối hợp về công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và giải quyết án hình sự năm 2018.

Quang cảnh buổi Hội nghị liên ngành

Từ đầu năm 2018 đến nay, công tác phối hợp liên ngành đã đạt được những kết quả quan trọng như: Định kỳ hàng tháng, quý Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án đã phối hợp tổ chức nhiều cuộc họp để bàn biện pháp giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm phức tạp, tồn đọng; đã xác định 04 vụ án điểm; xét xử 05 vụ án hình sự rút kinh nghiệm và xét xử lưu động 04vụ/04 bị cáo, góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Tại cuộc họp đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác phối hợp trong thời gian tới, trong đó chủ yếu tập trung vào việc xử lý tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và giải quyết án hình sự, đảm bảo phù hợp với các đạo luật mới về tư pháp; chủ động phối hợp để giải quyết các vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau; thống nhất xét chọn án điểm, án rút kinh nghiệm.

 Nguyễn Chí Linh

VKSND huyện Đăk Pơ, Gia Lai

* Ngày 07/11/2018, tại trụ sở VKSND huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Lãnh đạo liên ngành huyện Tuy Phước (Cơ quan cảnh sát điều tra, Viện KSND, Hạt Kiểm lâm liên huyện Tuy Phước – Quy Nhơn, Đồn Biên phòng Nhơn Lý…..) đã thống nhất ký kết Quy chế liên ngành trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.

Viện trưởng Nguyễn Công Binh phát biểu tại Hội nghị

Quy chế phối hợp liên ngành được xây dựng trên cơ sở bảo đảm thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Quang cảnh buổi ký kết Quy chế phối hợp liên ngành

Tại buổi ký kết, Lãnh đạo liên ngành đã đề ra biện pháp để phối hợp tốt trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Kịp thời thông báo hoặc chuyển các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố để cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng hạn luật định. Thường xuyên thông báo kết quả giải quyết cho liên ngành để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời, định kỳ 06 tháng và 01 năm tiến hành họp sơ kết, tổng kết để đánh giá những kết quả đạt được, đề ra phương hương cho thời gian tới./. 

Bùi Thế Phương

VKSND huyện Tuy Phước, Bình Định

* Ngày 07/11, VKSND huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động toàn thể cán bộ, kiểm sát viên đóng góp ngày lương hỗ trợ xã Hương Long xây dựng nông thôn mới và một số tổ dân phố trên địa bàn thị trấn Hương Khê xây dựng đô thị văn minh.

Với sự quyết tâm và đồng thuận cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với tinh thần “Mỗi người dân góp một ý tưởng xây dựng nông thôn mới”. Các cán bộ, Kiểm sát viên đã đóng góp được 15.800.000 đồng để hỗ trợ xã Hương Long và một số tổ dân phố gồm: Hỗ trợ xóm 1, xã Hương Long: 5.000.000 đồng, Tổ dân phố 5: 3.300.000 đồng, Tổ dân phố 4: 5.500.000 đồng, Tổ dân phố 16: 2.000.000 đồng (trong đó đồng chí Nguyễn Đình Khoa – Q.Viện trưởng đóng góp 3.000.000 đồng, đồng chí Lê Thị Nga – Phó Viện trưởng đóng góp 10.800.000 đồng, các cán bộ, kiểm sát viên đóng góp 2.000.000 đồng). Thông qua hoạt động hướng về cơ sở Viện kiểm sát Hương Khê đã tạo phong thi đua cho cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị và góp phần nhỏ giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. ​​​

Một số hình ảnh trao tiền hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của VKSND huyện Hương Khê

      Nguyễn Việt Dũng     

VKSND huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

* Vừa qua, tập thể lãnh đạo do đồng chí Trần Văn Hùng, Huyện ủy viên, Viện trưởng VKSND huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đã trực tiếp trao số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) cho thôn Kim Lộc, xã Sơn Mai để thực hiện việc chỉnh trang cơ sở vật chất nhà văn hóa, được biết đây là số tiền do cán bộ, công chức ủng hộ 02 ngày lương.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Huyện ủy viên, Viện trưởng VKSND huyện Hương Sơn trao số tiền ủng hộ xây dựng Nông thôn mới

Bên cạnh đó, vào các ngày nghĩ lễ cuối tuần(thứ 7, chủ nhật) cán bộ, công nhân viên chức Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn về cùng với bà con nhân dân thôn Kim Lộc, xã Sơn Mai lao động chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa thôn, cùng bà con làm sạch 500 mét tuyến đường giao thông nông thôn như nạo vét mương, đổ đất, xới cỏ và xóa bỏ vườn tạp, trồng cây…..

Với sự đóng góp tích cực của cán bộ, công chức Viện kiểm sát, lãnh đạo xã Sơn Mai, cũng như bà con nhân dân thôn Kim Lộc đã rất vui vẻ, phấn khởi và cảm kích trước những hành động nêu trên và hứa sẽ cố gắng quyết tâm phối hợp với đơn vị đồng hành tốt góp phần đưa xã Sơn Mai sớm về đích nông thôn mới.

      Bùi Hương

VKSND huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Xem thêm>>>

Bản tin Kiểm sát ngày 05/11

Bản tin Kiểm sát ngày 02/11

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang