Hành vi nào của người giữ chức danh tư pháp trong TAND sẽ bị cách chức, buộc thôi việc?

20/03/2017 06:19

(kiemsat.vn)
Theo Dự thảo lần V- Quy chế xử lý trách nhiệm đối với người giữ chức danh tư pháp trong các TAND đang được lấy ý kiến, người giữ chức danh tư pháp sẽ bị kỷ luật từ khiển trách, cảnh báo, giáng chức, cách chức đến buộc thôi việc tuỳ theo các mức độ vi phạm.

Theo đó, quy chế xử lý trách nhiệm với người giữ chức danh tư pháp (CDTP) trong các TAND (trừ Thẩm phán TAND tối cao, Tòa án quân sự các cấp)có hành vi vi phạm pháp luật, quy chế, quy định của TAND nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài hình thức khiển trách, cảnh báo và hạ bậc lương tuỳ theo mức độ vi phạm của người giữ chức danh tư pháp là các hình thức xử lý kỷ luật có tính chất nặng hơn gồm: Giáng chức, cách chức và buộc thôi việc người giữ chức danh tư pháp.

Xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức

Những hành vi vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức, gồm:

1. Tư vấn cho bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết, xét xử vụ, việc hoặc những việc khác không đúng quy định của pháp luật.

2. Nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác nhưng chưa đến mức xử lý trách nhiệm hình sự để giải quyết hoặc tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ, việc trái quy định của pháp luật, quy chế, quy định của Tòa án nhân dân.

3. Môi giới, đưa, nhận tiền, tài sản, lợi ích vật chất khác trong tuyển dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, bố trí công tác, nâng ngạch trái quy định.

4. Thiếu trách nhiệm làm mất hồ sơ vụ, việc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết vụ, việc.

5. Tổ chức, tham gia đánh bạc, gá bạc hoặc các tệ nạn xã hội khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

6. Có hành vi gây rối trật tự tại cơ quan, đơn vị hoặc nơi công cộng gây ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân hoặc của Tòa án nhân dân.

7. Sử dụng giấy tờ chứng chỉ, bằng cấp không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

8. Bị phạt tù cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ.

Vi phạm một trong những quy định tại Điều 23 của Quy chế này nhưng gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Thẩm phán có hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Thẩm phán được thực hiện theo quy định của Luật cán bộ công chức; Luật tổ chức Tòa án nhân dân và các văn bản khác có liên quan.

Xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc

Những hành vi vi phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể bị xử lý kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc, gồm:Bị phạt tù mà không được hưởng án treo; sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân; nghiện ma túy có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà được cơ quan sử dụng người giữ chức danh tư pháp thông báo bằng văn bản 03 lần liên tiếp.

Vì động cơ chính trị phát tán thông tin, tài liệu, hiện vật có nội dung thuộc bí mật của Nhà nước, bí mật của Toà án trên mạng viễn thông, Internet và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Vi phạm một trong những quy định tại Điều 24 của Quy chế này nhưng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Loan Bảo

Điểm mới về kiểm sát điều tra trong BLTTHS năm 2015

(Kiemsat.vn) – Điều 165 đến 167 BLTTHS năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS khi THQCT trong giai đoạn điều tra. Khi KSĐT các vụ án hình sự, một trong những nhiệm vụ, quyền hạn của VKS là “đề ra yêu cầu điều tra”.

Nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND trong giai đoạn truy tố và vấn đề nâng cao chất lượng bản cáo trạng

(Kiemsat.vn) - Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 thì VKSND có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Thể chế hóa quy định này, Luật Tổ chức VKSND năm 2014 và BLTTHS năm 2015 đã có những quy định rất cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của VKS trong từng giai đoạn tố tụng hình sự.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang