Công đoàn VKSND tối cao phát động thi đua năm 2018

06/03/2018 09:47

(kiemsat.vn)
Phong trào thi đua được chia làm 02 đợt đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo", tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.

Đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chánh Văn phòng, Phó Chủ tịch công đoàn VKSND tối cao trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm 2017

- Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua "Lao động giỏi"; "Lao động sáng tạo"; "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; phong trào xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua do Ngành, cơ quan, đơn vị phát động.Ngày 28/2/2018, Ban thường vụ Công đoàn VKSND tối cao ban hành Kế hoạch số 402/KH-CĐ phát động thi đua năm 2018 với những nội dung chính sau đây:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.

- Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu xây dựng chính sách, pháp luật; thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; đặc biệt vì lợi ích đoàn viên Công đoàn.

- Đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh với phương châm hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng công tác vận động nữ CBCCVCLĐ, công tác tài chính, công tác kiểm tra; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Phong trào thi đua được chia thành 02 đợt:

- Đợt 1: Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/7/2018, chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng Đất nước đổi mới”; chào mừng kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4; ngày Quốc tế lao động 1/5 và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân 26/7.

- Đợt 2: Thời gian từ ngày 01/8/2018 đến ngày 31/12/2018, tổ chức các đợt thi đua chào mừng thành công của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018.

 Ban Thường vụ Công đoàn VKSNDTC đề nghị các Công đoàn bộ phận đăng ký thi đua và gửi bản đăng ký thi đua của tập thể và cá nhân về Văn phòng Công đoàn (Phòng 312) trước ngày 10/03/2018.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang