Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND triển khai công tác năm 2018

05/03/2018 15:06

(kiemsat.vn)
Sáng 05/3/2018, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2017, Ban VSTBPN ngành KSND đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng, nhất là Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, trong năm qua Ban VSTBPN ngành KSND, Ban VSTBPN VKSND cấp tỉnh đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan như Công đoàn, Ban Nữ công trong cơ quan, đơn vị tổ chức các buổi hội thảo, giao lưu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động của Chính phủ về công tác phụ nữ và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn năm 2016-2020… Qua đó thông tin, tuyên truyền, động viên cán bộ nữ của Ngành phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng phấn đấu vươn lên trong mọi lĩnh vực, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia các hoạt động của xã hội, đoàn thể và địa phương nơi cư trú.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đối với kết quả thực hiện công tác cán bộ nữ, Ban VSTBPN ngành đã hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017 cho Ban VSTBPN VKSND các cấp, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giao lưu nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, VSTBPN; trong năm cán bộ nữ của Ngành đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chương trình công tác đã đề ra, nhiều cán bộ nữ nhận được Bằng khen, Giấy khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Viện trưởng VKSND tối cao, BCH Công đoàn VKSND tối cao về các thành tích công tác của cá nhân; số lượng cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở đạt tỷ lệ cao.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chụp ảnh lưu niệm với Thành viên Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành KSND

Ngoài ra, Ban VSTBPN VKSND các cấp đã phát huy được tính năng động, sáng tạo, nhiệt tình trong công tác, đa số Ban VSTBPN VKSND cấp tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hoạt động bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ tại cơ quan, đơn vị góp phần hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của Ngành, tiêu biểu là Ban VSTBPN VKSND các tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Nội, TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn, Trưởng Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND biểu dương và đánh giá cao những cố gắng của Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND trong thời gian qua. Đồng chí Phó Viện trưởng chỉ đạo, Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ ngành KSND tiếp tục tham mưu cho Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND các cấp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ nữ, tạo cơ hội cho cán bộ nữ phát triển trên mọi lĩnh vực... Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng nhấn mạnh đến một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban VSTBPN ngành KSND cần tập trung thực hiện trong năm 2018 đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, tập huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và VSTBPN; tham mưu triển khai các hoạt động bình đẳng giới, VSTBPN ngành KSND; đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ cán bộ công chức nữ giữ các chức danh pháp lý, chức vụ lãnh đạo, quản lý của Ngành.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang