Vụ 9 VKSND tối cao: Công tác kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện kiểm sát được chấp nhận vượt chỉ tiêu Quốc hội giao

05/07/2024 13:56

(kiemsat.vn)
Ngày 04/7/2024, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024. Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Qua báo cáo tại Hội nghị cho thấy, 6 tháng đầu năm 2024, Vụ 9 VKSND tối cao đã đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và quản lý nghiệp vụ, phân công nhiệm vụ phù hợp, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao; chủ động tham mưu với Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự của Ngành; tham mưu Lãnh đạo Viện ban hành Hướng dẫn việc xác định trách nhiệm của VKS khi bản án, quyết định của Toà án bị huỷ, sửa và kháng nghị của Viện kiểm sát không được Toà án chấp nhận trong công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự; ban hành hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2024; giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình của các VKSND địa phương; ban hành thông báo về một số kinh nghiệm tốt, cách làm hay và thiếu sót, vi phạm trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự qua công tác theo dõi, kiểm tra nghiệp vụ.  

Cùng với đó, tích cực, chủ động phới hợp với Vụ 10 VKSND tối cao nghiên cứu sửa đổi các chỉ tiêu về công tác kháng nghị trong lĩnh vực kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự trong Ngành và kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi chỉ tiêu kháng nghị được Toà án chấp nhận quy định tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

Báo cáo cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải quyết án giám đốc thẩm, tái thẩm đạt 56,7%; tỷ lệ đơn đã giải quyết/đơn đã nhận được hồ sơ đạt 62,9%; tỷ lệ kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của Viện kiểm sát được chấp nhận đạt 79%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương kết quả công tác của Vụ 9 VKSND tối cao trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng yêu cầu Vụ 9 VKSND tối cao tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đề cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục đổi mới theo hướng quản lý chặt chẽ, yêu cầu VKSND các cấp xây dựng chuyên đề nghiệp vụ về công tác kiến nghị, kháng nghị và án hủy, sửa có trách nhiệm của Viện kiểm sát; tăng cường trả lời thỉnh thị và trao đổi nghiệp vụ kịp thời, đúng quy định của pháp luật và của Ngành; đẩy nhanh tiến độ giải quyết đơn, án bảo đảm đạt và vượt các chỉ tiêu theo quy định của Quốc hội và của Ngành trong năm 2024. 

Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

(Kiemsat.vn) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo phòng ngừa loại tội phạm này, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang