Vụ 9 và Vụ 16 VKSND tối cao triển khai công tác năm 2018

18/01/2018 15:24

(kiemsat.vn)
Ngày 18/01/2018, Vụ Thi đua - Khen thưởng (Vụ 16) và Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự, chỉ đạo Hội nghị.

* Vụ Thi đua - khen thưởng: Năm 2018, hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh việc nhân rộng điển hình tiên tiến.

Chú trọng bám sát và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị về công tác của ngành KSND; Chỉ thị về công tác thi đua khen thưởng và các chương trình, kế hoạch công tác của ngành KSND và đơn vị đề ra, năm 2017, Vụ thi đua khen thưởng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo đó, kết quả công tác đã đạt được những kết quả nổi bật như: Tham mưu cho Lãnh đạo Viện ban hành các Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2017-2020 trong Ngành KSND; tiếp tục tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua gắn với những nhiệm vụ công tác trọng tâm để hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ đã đề ra; ban hành hướng dẫn công tác thi đua và đề nghị  khen thưởng, xét tặng Kỷ niệm chương năm 2017 trong toàn Ngành; thẩm định, trình và được Viện trưởng VKSND tối cao tặng bằng khen cho 239 tập thể và 867 cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng”…; tham mưu cho Viện trưởng quyết định ký tặng Kỷ  niệm chương “Bảo vệ pháp chế” cho 161 cá nhân trong và ngoài Ngành có công lao đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành KSND; công tác chỉ đạo, điều hành được tăng cường và đổi mới; trong năm, đơn vị đã tham gia đoàn Kiểm tra của khối thi đua, các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương và 02 đoàn kiểm tra công tác xây dựng Ngành…

Năm 2018, tiếp tục tiếp tục tăng cường và nâng cao chất lượng công tác mọi mặt công tác, Vụ thi đua– Khen thưởng xác định “Hoàn thiện thể chế về công tác thi đua, khen thưởng và đẩy mạnh việc nhân rộng điển hình tiên tiến” là khâu đột phá của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao trao Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho Vụ Thi đua - khen thưởng.

Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ 16 phát biểu tại Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong đánh giá cao kết quả đạt được của Vụ Thi đua - Khen thưởng trong năm 2017. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng thường trực đề nghị tập thể Vụ Thi đua - Khen thưởng triển khai hiệu quả Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác năm 2018, trong đó tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, tham mưu hiệu quả cho Lãnh đạo Viện trong việc chỉ đạo các phong trào thi đua... Đặc biệt, đơn vị phát động đến toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích trong toàn ngành KSND.

* Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9)

Cùng ngày, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Vụ 9) VKSND tối cao tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018. Đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Thị Thủy Khiêm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị...

... và trao Cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Khối cho Vụ 9

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018, Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình  VKSND tối cao cho biết, năm 2017, Lãnh đạo Vụ 9 đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Viện trưởng và Kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao năm 2017, qua đó, phấn đấu hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu công tác đề ra; ban hành Hướng dẫn công tác năm 2017 để hướng dẫn công tác trọng tâm cho Viện kiểm sát các cấp thực hiện; tổ chức tốt công tác thụ lý giải quyết đơn, công tác nghiên cứu giải quyết án và tham gia xét xử án giám đốc thẩm đầy đủ, có chất lượng. Kháng nghị được chấp nhận đạt tỷ lệ 100% trên số án Tòa đã xét xử. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị, thông báo rút kinh nghiệm đối với cấp dưới được chú trọng thực hiện kịp thời có chất lượng, đạt kết quả tốt (ban hành 07 văn bản trả lời thỉnh thị cho VKSND các cấp và 06 thông báo rút kinh nghiệm); triển khai rà soát án, đơn giải quyết kịp thời đúng quy định của luật…

Chỉ đạo về công tác năm 2018 của Vụ 9, đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội và Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao; thụ lý, giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đúng quy định của pháp luật; tích cực giải quyết các hồ sơ vụ việc đã thụ lý, bảo đảm chất lượng kháng nghị, không để sai sót xảy ra; triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình trong toàn ngành.
.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang