Văn phòng VKSND tối cao đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ

17/01/2018 15:17

(kiemsat.vn)
Ngày 17/01/2018, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSNDTC và đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSNDTC dự, chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Kế hoạch - Tài chính và toàn thể lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng VKSND tối cao tham dự hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị

Năm 2017, với phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Chất lượng, hiệu quả“, Văn phòng VKSND tối cao đã chủ động xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, đơn vị đã đạt được những kết quả tích cực và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nổi bật ở một số khâu như: Công tác tham mưu tổng hợp có nhiều chuyển biến tích cực, phục vụ tốt hơn công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tối cao trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của toàn Ngành, phục vụ tốt các hoạt động giám sát của Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị

Công tác văn thư, lưu trữ, cơ yếu được tăng cường bảo đảm thực hiện đúng các quy định của pháp luật, ngày càng phục vụ tốt hơn hoạt động nghiệp vụ của Cơ quan VKSND tối cao và toàn ngành nói chung. Công tác hậu cần, quản trị tiếp tục có nhiều đổi mới, chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn.

 Đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đối với công tác quản lý án hình sự, Văn phòng đã khẩn trương tham mưu thành lập và tổ chức hoạt động của Phòng Quản lý án hình sự. Mặc dù đơn vị mới thành lập, nhiệm vụ mới, biên chế còn thiếu nhưng công tác quản lý án hình sự đã được Văn phòng triển khai thực hiện tốt; từng bước quản lý chặt chẽ tiến độ, kết quả và kịp thời phát hiện một số thiếu sót, vi phạm trong quá trình giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố và giải quyết án hình sự để báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao và kiến nghị các đơn vị liên quan khắc phục, ngăn ngừa

Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành có nhiều đổi mới; trách nhiệm của lãnh đạo, công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được tăng cường. Tổ chức, bộ máy Văn phòng được kiện toàn, tinh gọn, chuyên sâu, bảo đảm phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu tại hội nghị

Với những kết quả đạt được năm 2017, bước sang năm 2018, Văn phòng VKSND tối cao tiếp tục bám sát các Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao; tiếp tục tăng cường công tác tham mưu tổng hợp; bên cạnh đó, xây dựng các chuyên đề, đề án nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo VKSND tối cao trong tình hình mới.

Lễ ký Giao ước thi đua năm 2018 của Văn phòng VKSND tối cao

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSNDTC ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Văn phòng VKSND tối cao năm 2017. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo: Cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu tổng hợp và công tác quản lý tài chính; đồng thời chỉ đạo Văn phòng tiếp tục phát huy thành tích đạt được, thực hiện tốt chương trình công tác năm 2018 đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động tham mưu, đề xuất các biện pháp tổng hợp, toàn diện, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, tư pháp giúp lãnh đạo VKSND tối cao thực hiện tốt công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng bảo đảm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2018; tăng cường sự chủ động trong quản lý ngân sách, bảo đảm việc sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy định. Đồng chí tin tưởng, với sự cố gắng, nỗ lực phấn đấu và truyền thống đoàn kết đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần to lớn vào thành tích chung của toàn Ngành.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang