Năm 2018: Vụ 13 tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tương trợ tư pháp về hình sự

16/01/2018 09:10

(kiemsat.vn)
Ngày 15/01/2018, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSNDTC.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của ngành KSND cho đơn vị

Năm 2017, trong điều kiện khối lượng công việc tiếp tục gia tăng, đòi hỏi chất lượng cao hơn, tập thể cán bộ, công chức Vụ 13 đã có nhiều cố gắng, nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch cũng như nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, thiết thức. Các hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự của ngành KSND tiếp tục được mở rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Trong năm vụ đã tham mưu cho lãnh đạo Viện tổ chức đàm phán, ký kết thành công 04 Thỏa thuận hợp tác đối với các đối tác nước ngoài; công tác THQCT và KSHĐTP theo quy định của Luật tổ chức VKSND 2014 được làm tốt, góp phần giải quyết nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài, tội phạm xuyên quốc gia; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 10 Đoàn ra, vào với 123 lượt cán bộ; tổ chức thành công 02 hội nghị VKS các tỉnh biên giới với 02 nước láng giềng là Lào và Trung Quốc; phối hợp với Viện nghiên cứu tội phạm và xử lý người phạm tội khu vực Châu á và Viễn Đông của Liên hợp quốc tổ chức Hội thảo quản trị Nhà nước khu vực Đông Nam Á lần thứ 11…

Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 13 phát biểu tại Hội nghị  

Năm 2018, Vụ 13 xác định việc “Nâng cao hiệu quả công tác tương trợ tư pháp về hình sự” là khâu công tác đột phá đơn vị; bên cạnh đó tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương; thực hiện tốt vai trog Cơ quan Trung ương trong TTTTHS; triển khai thực hiện có hiệuq ủa các quy định về HTQT trong TTHS năm 2015…

Các đại biểu dự Hội nghị

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của Vụ 13 đạt được trong năm 2017, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Trần Công Phàn nhất trí với chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Vụ 13, đồng thời chỉ đạo toàn thể đơn vị cần tiếp tục phát huy thành tích đạt được, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế, hợp tác quốc tế phục vụ cải cách tư pháp; tăng cường công tác nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, cơ chế hợp tác về tương trợ tư pháp hình sự; tăng cường hợp tác song phương, mở rộng hợp tác đa phương nhằm củng cố, phát triển các mối quan hệ đã được thiết lập đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế trong ngành Kiểm sát nhân dân để tiếp tục đưa vị thế ngành KSND Việt Nam lên tầm cao mới.

(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang