Vụ 6 VKSND tối cao: Tập trung rà soát án tạm đình chỉ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật

05/07/2024 17:07

(kiemsat.vn)
Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) VKSND tối cao diễn ra ngày 04/7/2024.

Ngày 04/7/2024, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Vụ 6 VKSND tối cao.

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, Vụ 6 VKSND tối cao đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC và Kế hoạch công tác số 01/KH-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2024; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên, phát huy trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong đơn vị nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu của Ngành, Quốc hội giao.

6 tháng đầu năm 2024, Vụ 6 VKSND tối cao đã kiểm sát 100% tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; trực tiếp kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại 3 phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao; thụ lý kiểm sát điều tra 76 vụ/132 bị can, tăng 19 vụ/36 bị can (tăng 33,3% về số vụ và 37,5% số bị can) so với cùng kỳ năm 2023. Cùng với đó, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với điều tra như: Kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố vụ án; Kiểm sát viên chủ động phối hợp chặt chẽ với Điều tra viên trong việc lấy lời khai, hỏi cung, đối chất, nhận dạng, bắt, khám xét để làm rõ chứng cứ buộc tội, gỡ tội, bảo đảm việc phê chuẩn các lệnh, quyệt định tố tụng của Cơ quan điều tra có căn cứ, đúng pháp luật; phối hợp chặt chẽ trong việc phân loại, thụ lý, theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các tố giác, tin báo về tội phạm; hoàn thành việc kiểm sát trực tiếp việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra. 100% các vụ án hình sự đều có yêu cầu điều tra. Các yêu cầu điều tra đạt chất lượng, nội dung bảo đảm chứng minh tội phạm, được Cơ quan điều tra thực hiện nghiêm; không để xảy ra trường hợp đình chỉ điều tra bị can do không phạm tội hoặc Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội, không xảy ra việc Toà án trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Các vụ án trong giai đoạn truy tố được giải quyết nhanh, đúng quy định. Các vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, Kiểm sát viên biệt phái phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024, Vụ 6 VKSND tối cao xác định tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, yêu cầu công tác năm 2024, khắc phục những hạn chế, thiếu sót 6 tháng đầu năm, đề ra những biện pháp phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành. Tiếp tục thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm; giải quyết đúng yêu cầu và tiến độ vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; tích cực tổng hợp những vi phạm phát hiện thông qua việc giải quyết các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp; công tác kiểm sát thi hành án dân sự của ngành Công an, Tòa án, Thi hành án để tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận và biểu dương những kết quả công tác Vụ 6 VKSND tối cao đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024, Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu Vụ 6 VKSND tối cao tập trung tăng cường phối hợp với Cơ quan điều tra, tổ chức họp định kỳ giữa Kiểm sát viên và Điều tra viên để đánh giá việc thực hiện yêu cầu điều tra của Viện kiểm sát; tăng cường công tác tham mưu Lãnh đạo VKSND tối cao trong lĩnh vực công tác của đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn trong toàn Ngành; rà soát án tạm đình chỉ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật; kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra; lưu ý đảm bảo an toàn thông tin, tránh lộ, lọt; tiếp tục thay đổi mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.

Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép

(Kiemsat.vn) - Trước diễn biến phức tạp của tội phạm tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đảm bảo phòng ngừa loại tội phạm này, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang