Vụ 6 VKSND tối cao: Đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp trong 6 tháng đầu năm 2021

07/07/2021 17:29

(kiemsat.vn)
Sáng ngày 07/7, Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (Vụ 6) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 của Vụ 6 VKSND tối cao thể hiện, 6 tháng qua, Vụ 6 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Quốc hội, Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Kiểm sát viên nhất là phát huy trách nhiệm người đứng đầu, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong đơn vị nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu được giao.

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch bệnh Covid- 19, nhưng các khâu công tác của Vụ vẫn đảm bảo thực hiện đúng, đủ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các tố giác, tin báo đều được trao đổi thống nhất quan điểm trước khi ra quyết định, do đó kết quả giải quyết đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, 100% các vụ án đều được Kiểm sát viên đề ra yêu cầu điều tra, nội dung các yêu cầu điều tra đảm bảo ý nghĩa chứng minh tội phạm. Không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố, Tòa án tuyên không phạm tội. Kiểm sát viên biệt phái bám sát các vụ án phân công Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Công tác xây dựng Ngành chuyển biến tích cực; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị được nâng cao; công tác tổ chức cán bộ được đặc biệt chú trọng; phân công cán bộ phù hợp với năng lực sở trường cán bộ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Đồng chí Lại Văn Loan, Vụ trưởng Vụ 6 VKSND tối cao phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, Phó Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận, biểu dương kết quả công tác của Vụ 6 đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021.

Để nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Hải Trâm yêu cầu đơn vị tiếp tục bám sát, rà soát các chỉ tiêu, triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong 6 tháng cuối năm. Trong đó, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; đảm bảo tiến độ, thời hạn, chất lượng hoạt động điều tra nhằm đảm bảo khi kết thúc điều tra có đủ căn cứ để truy tố; phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao nắm, quản lý và kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Việc khởi tố, điều tra, truy tố, đình chỉ, tạm đình chỉ, bắt, tạm giữ, tạm giam phải đảm bảo căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật; hoàn thành xây dựng văn bản hướng dẫn, phổ biến trong Ngành những phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm phát hiện các tội thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan điều tra VKSND tối cao; phối hợp với Thanh tra, Vụ 12 và Cơ quan điều tra VKSND tối cao xây dựng quy định trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp liên quan đến cán bộ, Kiểm sát viên ngành Kiểm sát; kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, phân loại thông tin, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại Cơ quan điều tra; tổng hợp những vi phạm phát hiện qua giải quyết tố giác và các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp để kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm...

VKSND cấp cao tại Hà Nội: Phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2021

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 06/7/2021, VKSND cấp cao tại Hà Nội (Viện cấp cao 1) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ngành KSQS: Quản lý kịp thời, đầy đủ; xử lý đúng pháp luật các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố

(Kiemsat.vn) - Ngày 06/7/2021, VKSQS Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2021. Trung tướng Tạ Quang Khải, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Viện trưởng VKSQS Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
(0) Bình luận

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang